Voxnan

Voxnan är en ca 19 mil lång skogsälv i Hälsinglandmed källflöden i Härjedalen, rinner upp i området strax sydöst om Sveg, vid Siksjön.Älven är ett biflöde till Ljusnan, den övre delen av älven är landskapets längsta outbyggda älvsträcka. Älven innehåller ett stort antal forsar och strömsträckor, Hylströmmen (fallhöjd på ca. 23 m) är landskapets största vattenfall och den längsta sammanhängande strömmen i Sverige söder om fjällkedjan. Voxnan är variationsrik med många strömmar och lugnt flytande sträckor.

I älvens övre del rinner ån i ett naturvårdsområde, detta sträcker sig från Rullbo ner till Måndagsfallet i Homna. I naturvårdsområdet ingår förutom själva älven också en tio meter bred strandzon på var sida om älven. Tack vare regelbundna översvämningar så återfinns en ovanligt artrik flora med flera hotade och sällsynta arter på stränderna. I älven finns även utter och ett litet bestånd av flodpärlmusslor.

Övre Voxnan flyter i Voxnadalen, en 120 km lång dal på gränsen mellan Dalarna och Hälsingland, längs östra gränsen mot Orsa Finnmark. På sin färd ner mot Ljusnan flyter  älven genom byarna Voxna, Edsbyn, Ovanåker och Alfta för att mynna ut i sjön Varpen som är den del av älven Ljusnan strax söder om Bollnäs. På sin väg mot Ljusnan flyter den igenom den ett antal sjöar och bildar ett antal kraftverksdammar: Siksjön, Voxtjärnen, Klucksjön, Stensjön, Björnsjön, Holmsjön, Ormsjön, Rörsjön, Mjösjön, Rullbosjön, Malungen, Vägnan, Mearten, Viksjön, Norrsjön, Sörbosjön och Voxsjön.

Många strömsträckor i älven har restaurerats efter flottningsperioden. Återställande av lekplatser och andra biotopvårdande insatser har pågått sedan 1993.

Gädda och abborre återfinns längs hela ån, men håller mest till i sjöarna och selen. Även sik kan fångas, vanligast i sjöarna i norr. Harr och öring förekommer i hela ån men harrfisket är bäst i de södra delarna och öringfisket är bäst i de norra delarna. Även ål förekommer i älven.

Några fiskbara biflöden; Björnån, Håvaån, Jättån, Loån, Svartån, Västerhåcklan (Västerhocklan), dessa vatten håller bestånd av öring och i några av dem finns också bestånd av harr.


Finnmarkens FVO
Sträcka av Voxnan från norra delen av Klucksjön (ungefärlig platskoorinat SWEREF99 TM 6863281 483549) ner till Voxlugnet (ungefärlig platskoordinat SWEREF99 TM nord, öst 6844313 496597)

Fiskekort säljs: Fiskekort.se

För mer info besök sidan: www.finnmarken.info/


Loos-Hamra FVO
Sträcka av Voxnan från Storlugnet (ungefärlig platskoordinat SWEREF99 TM nord, öst 6841975, 499943) nerströms till Klövhäll (ungefärlig platskoordinat SWEREF99 TM nord, öst 6829183, 508111), där tar ett annat FVO tar över sen fortsätter Loos-Hamra FVO igen vid Kvarnbergslugnet (ungefärlig platskoordinat SWEREF99 TM nord, öst 6826483, 508879) ner till Hylen (ungefärlig platskoordinat SWEREF99 TM nord, öst 6819871, 513455)

Loos-Hamra fvo har två stugor för uthyrning.

Fiskekort säljs:
iFiske.se
ICA -Nickeln, Loos
Kortautomat, vid Ica Nickeln, Loos
Hamra Konferens & Vildmarkscenter, Hamra
OK-Q8, Noppikoski
Preem, Voxna
Kjells Cykel & Motor, Edsbyn

För mer info besök sidan: www.loos-hamrafiske.se/


Voxna Norra FVO
Fiskekort säljs:
Voxna livs, Voxnabruk
Voxnabruks Kanot & Camping
Kortautomat i Lövriset
Kjells Cykel & Motor, Edsbyn


Voxna Södra Fiskevårdsförening
Med bl.a Voxnan och Finnstugeströmmen med fiske på både öring och harr.

Fiskekort säljs:
Voxna livs, Voxnabruk, kortautomat
Voxnabruks Kanot & Camping
Kjells Cykel & Motor, Edsbyn


Ovanåkers FVOF
Sträcka av Voxnan från området vid Homna (ungefärlig platskoordinat SWEREF99 TM nord, öst 6801476, 534535) nerströms till (ungefärlig platskoordinat SWEREF99 TM nord, öst 6802901, 549561) där Alfta FVOF tar vid.

Fiskekort köps i:
IFiske.se
Fiskekortsautomater i området
Kjells Cykel & Motor
Knåda Sport

För mer info besök sidan: http://ovanakersfvof.se/.


Alfta FVOF
Sträcka av Voxnan från infödet i sjön Viksjön vid Höjen (ungefärlig platskoordinat SWEREF99 TM nord, öst 6802901, 549561) och nerströms till Nissön (ungefärlig platskoordinat SWEREF99 TM nord, öst 6801441, 563077).

Med bl.a Runemoströmmarna. En cirka 7 km lång sträcka av älven Voxnan med ett antal strömmar varav vi förvaltar runt 4 km, från Runemo ned till gränsen till Bollnäs kommun. Hela sträckan kantas av en stig, eller ”flottarleden” som den kallas. Efter den finner man ett antal vindskydd, bryggor, grillplatser, toaletter samt ett par kojor/stugor med sovslafar och vedspis.

Fiskbestånd i Voxnan är främst harr och öring.

Fiskekort säljs av bl.a iFiske.se

För mer info besök sidan: ww.alftafvof.se


Bollnäs FVF
Sträcka av Voxnan från Nissön (ungefärlig platskoordinat SWEREF99 TM nord, öst 6801441, 563077) ner till utflödet i sjön Varpen (Ljusnan).

Fiskekort säljs av bl.a:
iFiske.se (SMS)
Bollnäs Turistservice
Petras Kiosk & Spel, Bollnäs
Preem, Nygatan 41, Bollnäs
OK Bollnäs
Sportfiskecentrum, Bollnäs

För mer info besök sidan: http://www.bollnasfvf.se/.


Fiskeguider


Fishing Exclusive


Boende/Logi


Edsbyns Hotell

Noppikoski, vandrarhem, värdshus, stuguthyrning. (Dalarna)

Voxnabruks Kanot & Camping Camping, vandrarhem