Vår guide över Sveriges fiskevatten hjälper dig med planeringen inför fisketuren /-resan. Vi ger mängder av information för det valda fiskevattnet.

Fiskevårdsområdesregister

Put & Take-fiske

På sajten Svenska Fiskeregler kan du läsa om vilka regler som gäller för fritidsfiske i de fem stora sjöarna och utmed den svenska kusten.

Länkar till djupkartor:

Djupkartor över många sjöar i världen.
http://www.genesismaps.com/SocialMap

Sportfiskekartor:
http://www.sportfiskekartor.se/

Västsverige:
www.melica.se

Jerrys Fiske:
www.jerryfiske.se

Gnosjö kommun:
http://www.gnosjo.se/

Skåne:
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/djur-och-natur/fiske/fritidsfiske/Pages/djupkartor.aspx

Sundsvall:
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/djur-och-natur/fiske/fritidsfiske/Pages/djupkartor.aspx

Skellefteå:
http://www.skelleftea.se/default.aspx?id=14938

Småland och Halland (betaltjänst):
http://www.myrica.se/