Sörälven

Älv i nordvästra Dalarna inom Älvdalens kommun. Biflöde till Österdalälven som Sörälven flyter ut i vid Idre. Upprinner i Storbosjön strax innan norska gränsen.

Fiskebestånd: Harr, sik, abborre, gädda och öring.

Mycket fint fiskevatten som erbjuder ett varierat fiske, både i lugna sel, forsnackar och snabbt forsande partier.

Många tjärnar och andra fjällvatten i närheten. Fint abborr- och gäddfiske i många av håarna sjöarna och tjärnarna. OBS. Vissa delar av älven är vissa år belagda med fiskeförbud.

Ingår i Särna-Idre FVOF

Fiskekort till hela området säljs på flera ställen i bl.a Idre, Särna, Foskros, Älvdalen. Men även på www.fiskekort.se

Flygplatser: Idre