Mörrumsån

Mörrumsån är ca 185 km lång, upprinner på Småländska höglandet i Boskvarnasjön vid Lindshammar. Avvattnar bl.a. sjöarna Lindboshjön, Hedasjön, Änghultasjön, Norrsjön, Madkroken, Örken, Drevsjön, Övrasjön, Örabysjön, Öjaren, Tolgasjön, Skavenäsasön, Helgasjön, Salen (mellan Helgasjön och Salen kallas ån för Heligeå) och Åsnen. Mynnar ut i Pukaviksbukten i Blekinge vid Elleholm 6 km väster om Karlshamn. Fisket i Mörrumsån beskrivs första gången år 1231 i Valdemar II:s jordebok. Det organiserade sportfisket i ån vid samhället Mörrum började 1941. Något år innan hade sportfiskaren Sven O Hallman haft tillstånd att fiska i ån för att kontrollera om det var möjligt att fånga laxen med sportfiskeutrustning och detta visade sig fungera ypperligt, så 1941 togs de första initiativen till att skapa detta sportfiskeparadis. Sportfisket efter lax och havsöring bedrivs från mynningen och uppströms upp till Småländska gränsen. Fisket är uppdelat på flera olika vattenrättsägare, se längre ner på denna sidan för fler detaljer om tillgängliga fiskeområden. Vattenflödet i ån varierar mellan 7-65 m3 /s.

Fiskarter: lax, havsöring, stationär öring, abborre, gädda, ål, mört, löja, id, sik, vimma, färna, flodkräfta. m.fl. totalt ca 24 arter.

Laxen börjar stiga redan i april. Störst kommer först, och majfisket ger ofta 20-kilos fiskar. Om vattenföringen håller i, kan blanklaxfisket hålla i ända till midsommar. Bäst fiske på den tidiga blanklaxen har man i maj-juni på åns nedre sträckor. Framåt sommaren ökar chanserna kontinuerligt på åns övre sträckor.


Mörrums Kronolaxfiske

För info och bokningar av fiskekort kontakta:
Mörrums Kronolaxfiske
Box 26
375 21 Mörrum
Sverige

Tel.nr: 0454-50123
E-post: morrum@sveaskog.se
http://www.morrum.com/

Laxens hus byggdes 1992, placerat vid pool 1. I detta hus ligger sportfiskekontoret. Här visas en permanent sportfiskeutställning som visar sportfiskets utveckling i Mörrumsån från 1940-talet till dagens moderna sportfiske. Här finns även en utställning om både laxens och havsöringens levnadscykel, med strömvattenakvarium med levande fisk, man har även byggt in ett par fönster som är placerade under åns vattennivå ut mot en av laxtrapporna. Här ser man rakt ut i ån och kan om man har tur se lekvandrande fisk på sin väg upp i ån. I anslutning till Laxens hus finns även en restaurang.

Första fiskeområdet från havet är den gamla fiskesträckan som är indelat i 32 pooler, 7 km lång. Många av poolerna har fått egna namn. Fisket bedrivs från den slutet på mars till den 30 september.

Sedan 2005 finns det fiskesträckor även uppströms pool 32, nämligen:

– Vittskövle, gränsar till pool 32

– Ekeberg, strax söder om Svängsta. En 800 meter lång sträcka och fiskas endast från västra sidan. Bra fiske tidigt på åren då laxarna gärna samlas här nedanför Mariebergs kraftstation. Begränsat antal kort per dag.

– Knaggalid, uppströms Åkeholm. ett väldigt naturskön sträcka som omges av bok- och ekskog, men fantastiska forsar. Här finns bl.a poolerna Skafferiet och Tjyvahällen.

– Härnäs, mellan Hovmansbygd och Hemsjö, en 3,7 km lång sträcka. Ligger inom Kärringhejans naturreservat. Fiskar bäst tidigt på våren och varma höstdagar.

Kortpriser: Besök http://www.morrum.

Speciella rabatter finns för ungdomar, flerdagarskort och årskort.

Vill ni vara säkra på att få fiskekort så är det rekommendabelt att boka fiskekort i god tid innan fisketuren.

I början av säsongen fångas mest havsöring, i slutet på april fångas de första blanklaxarna, de riktigt stora laxarna fångas vanligtvis under de följande 2 månaderna. Under juli till augusti uppträder stora mängder grilse i ån. I perioden augusti till september stiger de stora havsöringarna.

Den hittills största spöfångade laxen fångades 1994 och vägde 26,7 kg. Den största spöfångade havsöringen vägde 14,7 kg.

1998 fångades 782 laxar och 802 havsöringar. Den största laxen vägde 20,7 kg och största lax fångad med flugspö vägde 19,9 kg (fångad i pool 24) . Den största havsöringen 1998 vägde 13 kg. Medelvikten för fångad lax var 8,2 kg och för havsöring 5,0 kg.

Regler:
Tänk på att kolla upp vilka regler som gäller när ni besöker ån, de kan variera lite från år till år. Endast traditionellt flug- och spinnfiske är tillåtet. Agn, typ mask och räka, får ej användas och fiske med kastflöte är ej heller tillåtet. Fiske från båt är förbjudet. Poolerna är uppdelade i flugfiskepooler och spinnfiskepooler. Reglerna tillåter inget flugfiske i spinnfiskepoolerna även om inga spinnfiskare vistas i poolen för tillfället och motsvarnande gäller för flugfiskepoolerna. Det finns även kombinerade pooler där bägge fiskemetoderna är tillåtna. Minimått för  lax och öring är 500 mm. All landad lax och havsöring ska vägas och mätas på sportfiskekontoret samma dag som fångsten skett.

Fisket sker efter särskilda regler s.k. zonindelning. Läs mer om detta i broschyren ni får vid kortköp eller på http://www.morrum.com/.


Mörrumsåns Fiskevårdsområdesförening Ebbemåla – Åmma 

Denna sträcka av Mörrumsån återfinns strax nerstöms Fridafors, precis vid gränsen mot Småland, en ca 3,5 km lång fiskesträcka. Innehåller 9 pooler varav 5-6 är lämpliga för flugfiske. Poolerna är av omväxlande karaktär, både lugna och strömsatta. Området är lättillgängligt. Förutom lax och havsöring finns här fint bestånd av stationär öring.

Fisket sköts av Mörrumsåns Fiskevårdsområdesförening Ebbemåla – Åmma

Vi säljer fiskekort till flugfiskare, spinnfiskare och metare. Välkommen hit!

Försäljning av fiskekort sker vid anrika Ebbamåla Bruk. Här är också platsen där du avhämtar fiskekorten samt väger in och journalför din fångst.

För mer info gå till hemsida: http://www.morrumsansfvo.se.


Olssons Fiskesträcka

En ca 700 m lång privat fiskesträcka på Mörrumsåns östra sida strax söder om Svängsta.

För mer info gå till http://www.laxlyckan.se.