Yxningen

Yxningen, en klarvattensjö i nordöstra Småland och sydöstra Östergötland. Ligger precis på landskapsgränsen. Inom Valdemarsviks och Åtvidabergs kommuner.

En mycket bra fiskesjö med bra fiskbestånd på flera arter.

Sjön är känd för fin vattenkvalitet. Sjön har en yta på ca 31 km² och är ligger 38 m ö.h. Siktdjup ca sju meter. Största uppmätta djup är 74 meter. Sjön sträcker sig 30 km från Yxnerum till Fallingeberg och är 10 km bred mellan Gärdsnäs och Säverum. Sjön har ca 90 öar som utgör en insjöskärgård. Yxningen ingår i Söderköpingsåns avrinningsområde.

GPS koordinater: 6459635, 577885 SWEREF99 TM nord, öst.

Bestånd av öring, röding, gullspångslax, abborre, lake, gädda, ål, bäcknejonöga, nissöga och stensimpa. Finns även ett bra bestånd av kräftor.

Fiskekortförsäljning:
IFiske.se
Shell bensinstation, Åtvidaberg
ICA Gusum
Yxningen Camping
Q8 Ringarum
Hultins Linköping
Öhammars Linköping
Sjöberga lanthandel Holmbo

Djupkarta finns att köpa.

Båtramper:
Yxnerum, 6460427, 571383 SWEREF99 TM nord, öst.
Karlsvik, 6460996, 579866 SWEREF99 TM nord, öst.
Yxningens Camping, 6461002, 585697 SWEREF99 TM nord, öst.