Voxsjön

Sjö i södra Hälsingland inom Bollnäs kommun. Genomrinns av Voxnan. 77 m.ö.h. Största djup är 15 m, medeldjupet är 4,6 m. Yta på 5,14 kvkm.
GPS Koordinat: 6798571 571683 (SWEREF99 TM nord, öst)

Bra bestånd av stora gäddor. Har fångats gädda på över 14 kilo i Voxnan uppströms sjön. Ett hyfsat gösbestånd finns i sjön. På vintern kan man få fin pimpelabborre. Fisk över kilot fångas varje vinter.

Många fiskemetoder är lämpliga. Säsongen är året runt efter gädda. Våren, sommaren och hösten är bäst för gös och abborre. Den övre delen av sjön har några bra ställen för stor gädda.

Fiskarter i sjön: abborre, benlöja, braxen, gädda, gös, lake och mört.

Fisket i sjön administreras av Bollnäs FVO, http://bollnasfvf.se

Båtisättningsramp: Vid Stagården, 9766680, 573081 (SWEREF99 TM nord, öst). Plan ramp av betong och asfalt. Variationerna i vattennivån gör att det ibland är lite besvärligt att lägga i båten. Finns kaj alldeles intill som underlättar i- och urlastning.

Fiskekort säljs av:
IFiske.se (SMS tjänst)
Bollnäs Turistservice
Pw’s kiosk & spel AB (fd Forsgrens kiosk Ren), Bollnäs
Preem, Nygatan 41, Bollnäs
OK Bollnäs
Ruth Smålänning, Bollnäs
Sportfiskecentrum Nygatan 7, Bollnäs