Vombsjön

Vombsjön (ibland även kallad Våmbsjön) är en sjö mitt i södra Skåne, ca 20 kilometer öster om Lund. Sjön ligger inom Eslövs, Lunds och Sjöbo kommun. 19 meter över havet.

Sjön har ett största djup på 15,6 meter, ytan är ca 12 kvadratkilometer. Ingår i Kävlingeåns huvudavrinningsområde och just Kävlingeån avvattnar sjön i väster. Relativt långgrunda stränder, vass och annan vattenvegetation gör att sjön är något svårfiskad från land.
Vombsjön är sedan 1948 dricksvattentäkt för Malmö kommun och är därigenom reglerad. Regleringen finns vid utloppet av Kävlingeån i sjöns västra del. Innan denna reglering byggdes vandrade bl.a ål och havsöring upp i sjön och vidare upp í vattesystemet.

Området runt sjön är väldigt fågelrikt, finns fågeltorn uppsatta på flera ställen runt sjön.

Fiskarter i sjön är abborre, björkna, braxen, gädda, gös, mört, ål och öring m.fl.

Sjön är välkänd för sitt fina fiske på abborre. Sjön är en mycket populär vinterfiskesjö när isen lagt sig.

Fiskekort finns att köpa och båtar går att hyra.
Sjön är upp delad på två fiskekortsområden; södra och norra.
Fiskekort till södra finns bl.a att köpa: Fiskekort.se
Fiskekort till norra delen köps av: www.vombfiske.nu

Vombsjöns största tillflöde är Björkaån som rinner ut i sjön på östra sidan.

Länk till Djupkarta

För mer info gå till http://www.vombfiske.nu eller http://www.sjobo.nu/vombfiske/