Vojmån

Älv i södra Lappland som upprinner från fjälltrakterna väster om Kittelfjäll mot norska gränsen. Rinner bl.a genom sjöarna Aevjere (Aujojaure), Bleriken, Gottern, Fiansjön, Fättjarn, Borkasjön, Bergsjön, Dikasjön, Vojmsjön för att slutligen mynna  ut i sjön Volgsjön vid Vilhelmina. Ca 200 km lång biflöde till Ångermanälven.

Vojmån är ett klassiskt fiskevatten, känt bland många flugfiskare för sitt fina fiske på bl.a grov harr.


Volgsjöns FVO

Omfattat Vojmån nedströms väg E45 vid Lövåsen.

Fiskekort säljs genom: Fiskekort.se


Vojmåns FVO, sträckan nerströms Vojmsjön – Volgsjön

Fyra mil fiskesträcka, från Vojmsjön ner till Volgsjöns FVO (vid väg 45). 10 större forsar. Vissa områden av sträckan är lätt tillgängliga med bil. Hela sträckan är ca 6,5 mil och faller ca 80 meter. Bra flugfiskeälv.

Grov öring och stor harr fångas varje säsong. Bra fiske under juli månad men även under augusti och september.

Sikfisket bäst i mitten av juni.

I selen erbjuds även bra fiske på gädda och abborre.

Andra fiskealternativ finns i området i form av sjöar, tjärnar och bäckar.

Fiskekort säljs genom:
Fiskekort.se
OKQ8, Vilhelmina
Vilhelmina turistbyrå
Saiva Camping, Vilhelmina
Grönlunds Jakt & Fiske, Vilhelmina
Järjagården, Storsele
Åströms Fiske , Storsele
Vojmåns Husvagns Camping


Nedre Vojmsjöns FVO

Fiskevårdsområdet består av nedre delen av Vojmsjön, ca en km av Vojmån nedströms regleringsdammen till Vojmåns fiskevårdsområdes övre gräns.

Området erbjuder främst fiske efter storvuxen öring i Vojmsjön och Vojmån. Vidare erbjuds fiske efter harr, röding, sik, abborre och gädda. Området är tillgängligt hela året.

Fiskekort säljs genom:
Vilhelmina turistbyrå
Grönlunds Jakt & Fiske, Vilhelmina
Järjagården, Storsele
Vojmåns Husvagns Camping


Bergsjöns Fiskevårdsområde

Området ligger naturskönt runt Kittelfjäll i västra Vilhelmina. Det består av sjöarna Saksensjön, Bergsjön och Vattjomsjön, Saksenbäcken mellan Bergsjön och Saksensjön samt delar av Vojmån och Krutån.

Vojmån kallas här även för Bergsjöån.

Här bjuds man på ett väldigt omväxlande fiske som tillfredställer de flesta smaker. Fina leder går till de olika fiskevattnen. Fisket i åarna och bäckarna fiskar man främst harr och öring i de strömmande delarna eller i sel med djupa höljor.

Harr- och öringsfiske i Vojmån är omväxlande strömmande och lugna vatten med djupa höljor.

Totalt fiskeförbud gäller hela året i Vojmån sträckan Bergsjön uppströms till båthusen i Henriksfjäll (uppgift från 2015).

Fiskekortsförsäljare:
Dikanäs Sport
Hotell Granen, Henriksfjäll
Sista Utposten, Kittelfjäll
Grönfjälls Fritidsby, Grönfjäll
Vilhelmina turistbyrå
Grönlunds Jakt & Fiske, Vilhelmina


Statens vatten Övre Vojmådalen

Övre Vojmådalen i västra delen av Vilhelmina kommun ligger ovanför odlingsgränsen. Här finns ett varierande fiske, allt ifrån stora sjöar till strömmande forsar. De flesta vatten är upplåtna året om, och här fiskar man i äkta fjällmiljö.

I dessa delar av övre Vojmån finns det öring och harr. Harrfisket i området är vida berömt. Spinnfiske eller fluga är de bästa sätten att ta fisken på.

Statens vatten som berör Vojmån är:
Vojmån uppströms Autojaure
Gottern och Vojmån upp till Bleriken
Vojmån mellan Gottern och Fiansjön
Övre Fättjaure, del av och Vojmån upp till Selsjön

Läs mer om fiske på statens vatten på sajten: https://www.natureit.se/