Vittsjön

Vittsjön ligger vid ett naturskönt område i norra Skåne strax intill smålandsgränsen vid byn Vittsjö. Ca 1,5 mil söder om Markaryd och ca 2 mil norr om Hässleholm. Sjöareal: 205 hektar. Djup: Maxdjup 8,5 meter, medeldjup 2,8 meter. 100 m.ö.h. Sjön avvattnas av Vieån (Osbäcken) biflde till Helgeån. Omgivningen runt sjön är naturskönt inbäddad i grönska och lummiga bokskogsområden. Det finns relativt lättillgängliga meteplatser både på fastlandet och ute på flera öar.

Botten är på vissa platser en aning dyig, men på en del ställen kan du hitta ganska hård och ren botten bestående av sand, grus och sten samt inslag av järnmalm. Vattnet i sjön är mycket brunt (humusfärgat). Sjön hyser bl.a ett mycket kraftigt och fint bestånd av mestadels fjällkarpar men där simmar även en och annan spegelkarp. Mellan 2001 och 2003 har ungefär 180 karpar från 15 gram upp till 4 000 gram flyttats över från Gåsadammen till Vittsjön. Sjön räknas idag som ett gammalt klassiskt karpvatten.

Fiskarter: Fjällkarp, spegelkarp, gädda, gös, sutare, braxen, björkna, abborre, mört, benlöja, gärs, sarv, ål, lake, öring och kräftor.

2015 fångades en fjällkarp på 15,120 kg. Spegelkarp 10620 gram har fångats. Karp över tio kilo är ingen ovanlighet. Det fångas även stor abborre, gös och gädda i sjön.

Fångststatistik över karpfisket i Vittsjön 2008-2014

Gäddor över 10 kg har fångats, gös upp mot 7 kg och abborre på 1,7 kg.

Populära metplatser är Pensionärsswimet, Näset, öarna och Gethålan.

OBS! Vissa stränder är privata och delar av Näset är naturreservat.

Vid campingplatsen intill sjön finns båtar till uthyrning

Vittsjön är en av Sveriges mest lättfiskade karpsjöar och fångster på uppemot fem karpar under en helg hör inte till ovanligheterna.

Fiskekort säljs av:
Vittsjö Hallen
Vittsjö Camping
Turistbyrån (Sommartid)
Cafe Sjöstugan

All karp ska släppas tillbaka oskadda efter avkrokning.

Mer information: www.vittsjo-nyo-fvo.gundrastorp.se
Här finns bl.a fångsrapporter över karpfisket sedan 2005.

Djupkarta finns att köpa på Vittsjöhallen, Turistbyrån och Sjöstugan. Finns både en plastad och oplastad variant.