Viskan

Viskan är den nordligaste av de fyra stora hallandsåarna. Ån är 140 km lång, upprinner i sjön Tolken mellan Borås om Ulricehamn. På sin väg mot havet flyter Viskan bl.a genom sjön Öresjön, samhällena Hökerum, Nitta, Borås, Rydboholm, Viskafors, Rydal, Kinna (Marks kummun), Skene, Björketorp, Horred, Veddige. På sin väg tar den emot biflödena Häggån, Slottsån, Surteån (Surtan), Hornån, Skuttran, Lillån  och ett par mindre åar.

Laxen har fångats i Viskan sedan urminnes tider. Det äldsta skriftliga belägget är från 1100-talet, då munkar från klostret i halländska Ås byggde en laxgård inte långt från åns mynning. Förmodligen har laxen kunnat vandra ända upp till Kungsfors, sju kilometer uppströms Lekvad, där det kan ha funnits ett naturligt hinder.

Viskan mynnar i Klosterfjorden, i Kattegatt, intill Åsklosters samhälle, cirka 15 km norr om Varberg.

Lax och havsöring fiskas främst på den nedre sträckorna. Laxen och havsöringen vandrar upp till Skene.

Fiskarter: Abborre, braxen, färna, gädda, havsöring, id, lax, mört, sik och ål.


Viskans nedre FVO

Från mynningen till Näs/Stengårdshult, ca 6 km. Medeldjupet ligger på ca 2,5-3 m. I mynningen bedrivs det mesta fisket och då mest efter havsöring. Sikfisket är mycket bra under våren och hösten.

Arter: Abborre, braxen, färna, gädda, havsöring, id, lax, mört, sik och ål.

Fiskekort kan köpas på Turistbyrån i Varberg, Åkrabergs Trädgård, TP Macken i Väröbacka.


Kullagård-Åsbro (Viskan Markägarföreningen TVÅ)

Sträckan återfinns ca 5 km uppströms mynningen. Sträckan startar vid Kullagårdsbron och slutar nedanför Åsbro. Hela fiskesträckan delas upp i 5 delsträckor; Kullagård (3 zoner), Högaström och Åsbro.

På Kullagård och Åsbro finns ordnade grillplats och vid Kullagård finns vindskydd.

Tillåtna fiske metoder är flugfiske, spinnfiske och mete.
Fiskesäsong 1/4-30/9
Fiskekort kan köpas på iFiske.se
Säsongskort för hela sträckan kan köpas.
Länk till mer info: Kullagårdsfiskarna

Info om de olika sträckorna:

Kullagård Zon 1: Denna sträcka är ca 100 m lång och är förhållandevis lugnflytande. Fisket bedrivs uteslutande på den norra sidan. Bästa draget har man vid starten uppe vid delningen kanalmynning, huvudfåra och ca 50 meter nedströms. Bästa fisket har man vid medel och högt vattenflöde.

Bingas Zon 2: Denna sträcka börjar ca 50 m uppströms fiskestugan före svängen och är ca 150 m. Fisket bedrivs uteslutande på den norra sidan. Bästa fisket har man när vattnet strömmar mellan stenarna mitt för fiskestugan.

Ågården Zon 3: Den sträcker sig från ca 100 m nedströms fiskestugan och så långt ner du kan komma med vadning. Fiske bedrivs uteslutande från den norra sidan samt från ön. Vadning är möjlig även över till ön vid lagom vattenflöde.

Högaström: Ligger mellan Kullagård och Åsbro. För att komma till fiskeplatsen får man svänga ner mot ån mittemot den stora blå silon. Parkering får endast ske innan järnvägsövergången. Högaström lämpar sig endast för mete och spinnfiske, sträckan är inte lämpad för flugfiske.

Åsbro: Är den gamla fiskeplatsen där det förr i tiden fanns s.k. ”fast” fiske nedanför bron. Fiske sker ovanför och nedanför bron på den nordöstra sidan, fiske på motsatta sidan är privat. Ovanför brom lämpar sig bäst mete och spinn. Direkt nedanför är det bäst med mete men utmed sidan går det även bra att fiska fluga vid rätt vattenföring.

Statistik för Kullagård-Åsbro:
2016: Laxar 31 st (medelvikt på 4,5 kg, största 8,8 kg), 2 havsöringar, (medelvikt på 2,15 kg, största 3,0 kg)
2015: Laxar 39 st (medelvikt på 3,7 kg, största 8,6 kg), 40 havsöringar, (medelvikt på 1,56 kg, största 7,5)
2014: Laxar 12 st (medelvikt på 5 kg, största 8 kg), 5 havsöringar, (medelvikt på 1,56 kg, största 1,88)
2013: Laxar 14 st (medelvikt på 4,7 kg, största 9,4 kg), 2 havsöringar, (medelvikt på 1,85 kg, största 2,5)
2012: Laxar 47 st (medelvikt på 4,18 kg, största 11 kg), 4 havsöringar, (medelvikt på 1,95 kg, största 2,4)
2011
: Laxar 42 st (medelvikt på 4,26 kg, största 9,3 kg), 7 havsöringar, (medelvikt på 1,51 kg, största 3,4)
2010: Laxar 38 st (medelvikt på 4,27 kg, största 10 kg), 2 havsöringar, (medelvikt på 1,3 kg, största 1,6)


Lekvad

Fiskekort kan köpas på Skene Järn.


Viskans FVO

Omfattar Viskan från Kungsfors kraftstation i Skene till Hallandsgränsen, strax söder om Horred, samt Slottsån till Kalven och Lillån till Fävren inom Marks kommun, Lilla Eksjö och Gravsjö i Istorp.

Fiskekort gäller endast med handredskap. Fiske efter lax och öring är tillåtet fr.o.m. 1 april t.o.m. 30 september (gällde 2013). Minimimått på lax är 50 cm, för öring och ål 40 cm. Fisk som inte håller måttet skall släppas tillbaka på fiskeplatsen, oavsett om den lever eller är död. Använd ej agn från andra fiskevatten p g a bakterierisken. Gå ej i sådda åkrar. För fisket vid Lekvads naturreservat (Berghem) gäller speciella regler och fiskekort.

Fiskarter: abborre, braxen, gädda, havsöring, lax och ål.

Fiskekortsförsäljare:
Turistinformation Mark, Kinna
Fiskewebben, Kinna
Skene Järn, Skene
Strands Däck & Café, Berghem
Horreds Trafiken, Horre

Kort säljs även av ett flertal privatpersoner i området.


Kinnaborgs FVO

Sträcka i Viskan mellan fallet vid Rydals Museum och nerströms till fallet vid Kungsfors kraftstation i Skene.

Fiskeort genom bl.a Fiskekort.se.


Sävsjöns fiskevårdsområde

Fiskekort genom iFiske.se.


Seglora fiskevårdsområde

Sträcka av Viskan strax norr om Kinna mellan Viskafors (vid bron Kyrkvägen i södra Viskafors, koordinat 6389104, 370801 SWEREF99 TM nord, öst) och nerströms till Rydal (gräns vid bron på Strömvägen, koordinat 6381675,361918 SWEREF99 TM nord, öst). Även Husån tillhör detta FVO och där är det fritt fiske för barn under 15 år.

Fiskekort säljs bl.a:
IFiske.se
Seglora Familjecamping
Skene Järn, Skene
Viskafors Bensin
Wildo, Borås
Wollmars Fiske, Borås


Stora Hålsjöns fiskevårdsområde

Barn under 15 år får fiska fritt (gäller från strand). Fiskesätt som är tillåtna är mete, drag, spinnspöfiske, långrev samt pimpelfiske från is.

Fiskekortförsäljare:
Turistinformation Mark, Kinna
Seglora Familjecamping

Facebooksida


Rydboholms FVO och Storsjöns FVO

Sträcka mellan Viskafors och Guttasjön. Börjar 100 m söder om hängbron vid Bockaryd. Fisket är tillåtet ända ner till vägbron alldeles norr om fabriken i Rydboholm. Därefter börjar det söder om vägbron nedanför Valsgravyren till gamla dammen vid förra Sågmästarbostaden (Hallbergs Lampskärmar). Fisket öppnas söder om Ryttarbron till dammluckorna nere vid Viskafors station.

Fiskekortförsäljare:
OKQ8 i Viskafors
Wollmars i Borås
Tempo, Viskafors
iFiske.se

Mer info: SFK Pelikanen.


Osdal Fiskevårdsområde

Mellan Guttasjön och Jössabron i Borås. Här gäller fiskekort.


Boråssjöarnas FVO (och Viskan vid Borås fiskevårdsområde)

Viskans sträckning inom Borås stad. Från Öresjöns utlopp och nerströms till Jössabron. Bestånd av gädda, abborre, braxen, regnbåge och mört.

Fritt fiske i Viskan och Ramnasjön

Fiskekort till området kan köpas av bl.a IFiske.se.


Öresjö FVO (Borås-Öresjö FVOF)

Sträcka uppströms Öresjö, (från Örebro, väg 42 och nerströms till utflödet i Öresjön), en sträcka på ett par hundra meter.

Fiskekort säljs av bl.a:
IFiske.se
Fristad bensin och spelcenter,
JD Tankstället, Borås
Shell, Sjöbo
Time, Fristad
Wildo, Borås
Wollmars i Borås


Gingri-Ön Fiskevårdsområde

Ca 3 km öster om Fristad och ca 12 km nordöst om Borås. Fiskevårdsområdet erbjuder fiske i Viskans huvudfåra från Marsjön och nerströms till landsvägsbron i Gingri. (Vissa sträckor är undantagna. Se skyltning). Inglabäcken och Fölabäcken ingår också i området.

Här finns abborre, braxen, björkna, gädda, mört, sarv, sutare, öring mfl. Fiskekort köps bl.a genom iFiske.se.


Varnum och Marsjöarnas fiskevårdsområde

Ca 7 km öster om Fristad. Förbjudet att fiska i Viskan inom detta område.

Fiskekort till sjöarna inom området köps bl.a genom IFiske.se.


Mogdens fiskevårdsområde

Ligger i Hökerum mellan Borås och Ulricehamn. Barn under 15 fiskar gratis. Endast handredskap.

Fiskekort:
Ulricehamns Sportfiske
Handlar’n i Tolkabro


Ås-Tolkens fiskevårdsområde

Ås-Tolken ligger med västra delen i Borås och östra delen i Ulricehamns kommun. Sjön är källsjö till Viskan och har ett klart och rent vatten.

Båtuthyrning finns genom Tolkabro Livs och fiskekort genom iFiske.se.

Mer info finns på sidan: www.fiskeitolken.se.