Visjön

Sjön ligger i Jämtland, strax öster om Storlien, nordväst om Enafors inom Åre kommun. Avvattnas av Visjöån som i sin tur rinner ut i älven Enan. Bestånd av röding. Grund sjö. Största tillflöde är Husån i öster.

Aktuell sportfiskestatus är idag 2016 okänd. Senaste rapporterad status är från 2006 och då rådde fiskeförbud i sjön.

Fisket i sjön administreras av Enkrokens Fiskeområde.