Virisen

Sjö i sydvästra Lappland, ca 50 km söder om Tärnaby. 605 m.ö.h. Sjön är c.a. 20 km lång. Areal: 2470 km². Fiske i sjön är tillåtet året runt. Samiskt namn: Vijrisjaevrie. Avvattnas av Vapsälven i sjöns västra sida. Största tillflöde är Granån i öster.

Sjön har en bra och produktiv population av både röding och öring. Fisket i sjön är berömt bland Sveriges sportfiskare.

Fisket i sjön är mest lämpat för båtfiske förutom fisket vid sjöns in- och utlopp. Fiske med långdrag är mycket effektivt. I sjön kan man ha fint kvällsfiske på röding.

Vintertid erbjuder sjön fint pimpelfiske.

Båt finns att hyra hos:
Tomas i Virisen, http://www.virisen.se/

Största spöfångade öringen tog på en liten guld Rappala, den vägde 6,1 kg, Nätfångad öring på 8 kg, största rödingen som var fångad med drag vägde 3 kg. På pimpel är rekordet hitills en röding på 1,7 kg.

Se priser och mer info om fiskekortet på sidan http://www.natureit.se/sv

Annat fiske i närheten:

Tjärnarna i Bränkonjuone, ett antal småtjärnar, totalt på 60 km². Med fiske efter öring och röding. Ligger precis söder om sjön Virisen.

Granån, i östra ändan av sjön Virisen. Kvoterat vatten. Sträckan (2 km lång) sträcker sig ner till sjön Bleriken. Endast flugfiske är tillåtet.

Se priser och mer info om fiskekorten på sidan http://www.natureit.se/sv

Vägbeskrivning till Virisen:

Vägbeskrivning söderifrån
Storuman-Virisen ca 13 mil. Ta E 12 norrut, Storuman- Ajaureforsen 9 mil, tag av vänster skylt Ajaure kraftstation, kör 2 mil, tag av vänster över en liten bro, skylt Virisen, Kör 1 mil tag av höger skylt Virisen, vägen går brant uppför i 4 km sedan lite flackare 6 km mot Virisen där vägen slutar. Man åker i fjällkanten på Gebnafjället.

Vägbeskrivning norrifrån
Hemavan-Virisen 5 mil
Hemavan-Västansjö 1 mil tag av höger, skylt Ängesdal kör 1 mil vägkorsning tag vänster, kör 1 mil tag höger skylt Virisen, kör 1 mil tag höger skylt Virisen, vägen går brant uppför i 4 km sedan lite flackare 6 km mot Virisen där vägen slutar. Man åker i fjällkanten på Gebnafjället.

Rekommenderad karta över området:
Fjällkartan (lantmäteriets) Fatmomakke 23 EF och Tärnaby 24 EF