Vindommen

Vindommen, en sjö i nordöstra Småland. 25 m.ö.h. Största sjön i Tjustbygden. Yta på 1400 ha och ett största uppmätta djup på ca 25 m. Medeldjupet ca 6-9 m. Sjön ligger inom tre kommuner, Åtvidaberg, Valdemarsvik och Västervik. Sjön är ca 13 km lång. Sjöns  har en lång strandlinje då den består av många långa vikar. Siktdjup på 2,5 m 2014.

Till största delen är sjön relativt grund. Avrinningen från Vindommen sker genom Vindån.

Bestånd av gädda, gös, björkna, abborre, mört, braxen och sarv. Gösen är inplanterad och förökar sig bra. Gösen fångas mest i de djupare områdena. Dessutom förekommer löja, lake, sutare, ål och nors. Flodkräftan är utdöd och har ersatts med signalkräftan.

Hälften av stränderna kring Vindommen är skogsbeväxta. En fjärdedel består av odlingar och resterande är berg och klippor. Bebyggelsen runt sjön är mycket begränsad.

Här finns ett mycket rikt fågelliv utmed stränderna. Både havsörn och fiskgjuse jagar i sjön.

Möjlighet att hyra båtar finns runt sjön.
Möjlighet att sjösätta båtar finns bl.a:
Vid Möcklicka, mellan Vindommen och Fuldbosjön (koordinat 6441531, 581566 SWEREF99 TM)
Solvestad (koordinat 6445970, 579895 SWEREF99 TM nord, öst)

Fiskekortförsäljning:
IFiske.se
Rumma Jakt, Fiske & Naturupplevelser
Falerums Bil & Mekaniska
Valdemarsviks Turistbyrå
ICA Sten Carlsson, Skedshult
Ukna Diversehandel

Vindommens FVOF förvaltar fisket i sjön.