Vindelälven

Biflod till Umeälven. Ca. 450 km lång. Total fallhöjd 760 m. Upprinner vid Norska gränsen i västra Lappland, i bergsområdet nordöst om Vindelkroken och mynnar ut i Umeälven vid Vännäsbyn i Västerbotten. Vindelälven är helt oreglerad och orörd av utbyggnad men eftersom Umeälven är utbyggd, kraftverk vid Norrfors, så är uppgången av lax är begränsad till det antal som passerar laxtrappan. Totalt avrinningsområde 12629 km². År 1993 utsågs Vindelälven till nationalälv av Sveriges riksdag. Samiskt namn på älven är Vidduoljiennuo.

Långa sträckor av Vindelälvens stränder kantas av slåttermarker och dessa översvämmas regelbundet av älven, eftersom älven är oreglerad så kan vattennivån variera både ofta och hastigt. Den stora nivåskillnaden mellan låg- och högvatten skapar en unik och tydlig strandzon som inte påträffas på många andra platser i världen.

Arter: Lax, havsöring, harr, stationär öring, sik, lake, gädda, abborre.

Det var förr kanske främst för harrfisket som älven var känd men nuförtiden är nog öringfisket i de övre områdena det fiske som drar flest fiskare till Vindelälven. Lax- och havsöringfisket försigår på sträckorna nedströms Sorsele.

Reglerna för laxfiske ändras från år till år, så kolla upp de senaste reglerna innan en ev. fisketripp hit.

Uppströms Sorsele övergår Vindelälven till ett stort lugnflytande ”sjö”, kallad Storvindeln. Här fiskas det efter fiskätande storöring. Denna öring kan även fångas i forsarna längre uppströms mot Ammarnäs när den vandrar upp för att leka.

Älven är öppen för sportfiske på nästan hela sträckningen men är uppdelad på ett flertal fiskekortsområde. Fiskekorten köps lättast på närmaste ort till respektive område.

Harrfisket börjar vanligtvis i början på juli (beroende på hur tidig vårfloden är) och håller sen i ända in på hösten. Harrfisket år normalt bäst under augusti och delar av september. Öringen börjar man normalt fiska i början av juni ända tills då fredningstiden träder in. Laxfisket startar vanligtvis kring midsommar och är normatl bäst under augusti och fram tills då fredningstiden börjar. Vindelälven erbjuder även bra fiske på abborre, gädda, id, lake och sik. Dessa fiskar man vanligtvis i de lugnare partierna av älven.

Mycket av laxfisket sker med båt, släpfiske med skeddrag och olika vobblers. Några av de bästa laxfiskeplatserna är sträckorna vid Gargnäs och Vindeln.


Fiskesträckor i Vindelälven presenteras här från norr till söder:

Särngejukke – Dalavardo – Mankeforsen
17 km lång sträcka, fisket är kvoterat och man får ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen före den. 1:a maj. Det är 50 km från Ammarnäs till Särngejukke så många väljer att bli utflugna med helikopter (stationerad vid Ammarnäsgården).
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/ (sök efter Statens fjällfiskevatten)
http://www.natureit.se/


Nedre Framakselet-Rävfallet
Från bilvägens slut är det åtta km att vandra till Rävfallet. Vid Rävfallet ligger en stor och välutrustad flerrumsstuga. Bokningen av stugan görs i Ammarnäs. Hela sträckan upp förbi Vitnjul till nedre Framakselet är det c.a. 10 km. Dock mycket fina vandringsleder. Fiskesträckan utgörs av omväxlande små sel, strömmar och steniga partier med djupa höljor. Både spinnfiske och flugfiske är passande, dock lätt utrustning. Fisket förvaltas av Länsstyrelsen och är kvoterat vilket innebär att det säljs bara begränsat antal fiskekort varje säsong.

http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/ (sök efter Statens fjällfiskevatten)
http://www.natureit.se/


Ammarnäs FVO
Ligger mitt i Vindelfjällens Naturreservat och erbjuder ett mycket varierat fiske. Fiskesträckor i även inom området är bl.a: Ovan Järnforsen, Nedre harabacken, Övre Harabacken, Gubbrakans övre del, Övre harabacken, Holmarna, Ottosmoraselet,  Guordisbäcken och Sjöforsen. Från Vindelåns utflöde i Gautsträsket och upp till Rävfallet Ett renodlat öringfiske i kristallklart vatten med en makalös natur. Vindelälven erbjuder här ett väldigt vackert öringvatten. Sträckan innehåller allt från strida strömmar till lugna sel, underbara nackar och vattenfall.
Ammarnäs FVO


Kraddsele SFF
Inom området finns ett varierat och mycket bra fiske efter stor harr och grov öring. Just fisket efter storöring i Kraddseles del av Vindelälven är fantastiskt. Medelvikt på 3,9 kg (2010) samt Järnforssträckan. Kraddseles storöringsparadis som utan vidare kan utnämnas till den hetaste av Ammarnäsöringens ståndplatser… för att inte tala om Övreforsen. Harrfisket har efter regeländringarna -04 utvecklats fantastiskt bra…
http://kraddselefiske.se/


Övre Sandsele SFF
Inom detta område är fisket i Vindelälven i fokus. En sträcka på ca 8 km med riktigt fina fiskeplatser för både öring och harr. Med Dunderforsen och Storfallet som två de mäktigare forsarna i älven och natursköna områden. Sedan 2014 säljs inga digitala kort.
http://ovresandsele.se/fiske/


Skansnäs FVO
Ingen info för närvarande om detta område


Grannäs-Risnäs SFF
Upplåter fiske i Giertsbäcken från dess utflöde i Storvindeln och uppströms ca 5 km. Vidare upplåter föreningen fiske i del av Storvindeln.
https://www.fiskekort.se/grannas/


Örnäs-Forsnäs Samfällighetsförening
5 km av Vindelälven uppströms Sorsele och även 12 kilometer västerut, samt utloppet av Laisälven. Bräskaforsen i Vindelälven är ett fint fiskeställe som man lättast når från södra sidan från Forsnäs. Båtar finns för uthyrning inom området.
https://www.fiskekort.se/ornasforsnas/


Sorselefisket
Stensundsforsen belägen strax utanför Sorsele är en av Vindelälvens absolut bästa harrforsar. Här blir den rutinerade flugfiskaren aldrig utan fisk. Varje år fångas det också grov öring i denna fors. Periodvis under försäsongen kan det gå mycket vatten i forsen och då gäller det att fiska strandnära och/eller att försöka komma ner på djupet.
http://sorselefisket.se/
https://www.fiskekort.se/sorselefisket/


Saxnäs FVO
https://www.fiskekort.se/vindelalvsfiske/vara-fiskeomraden/saxnas-fvo/


Blattniksele-Huftasjö FVO
Området erbjuder strömfiske efter lax, öring och harr i Vindelälven
http://fiskekort.se/blattnicksele/
http://www.blattnicksele.se/Fiske.php


Sandsele SFF
Vi inom Sandsele SFF kan erbjuda ett av Vindelälvens bästa fiskesträckor på Harr, Öring och Lax i en avskild och lugn älvmiljö. Området är mycket lättillgängligt. Det ligger nära vägarna E45, R363 och Väg 1000. Vindskydd finns vid södra sidan av Sandforsen och Lillseleforsen, Maloforsen både södra och norra sidan.
http://fiskekort.se/sandsele/


Gargnäs-Råstrands FVO
Älvsträckan inom området måste räknas till ett av Vindelälvens bästa område. Detta på grund av att det ligger inom laxens huvudlekområde. Utöver laxen finns här chans till fin öring samt harr. Varje år tas det både harr och öring över kilot. Harren i området har svårt att bli riktigt stor men har dock en mycket fin medelvikt. Öringen kan vara svår att lura till hugg då den ofta går och jagar fisk i de lugnare partierna. I forsarna finns dock gott om mindre öring upp mot 1 kg. Även här går de större fiskarna men dock under kortare perioder.

Hela älvsträckan är 21 km lång och ligger under ett och samma kort. Där hittar du 14 st forsar och stryckor. Fisket efter lax i Vindelälven är ganska speciellt. Delar som spelar in är att älven har ett ganska ”svårt” utseende. Det är relativt kraftiga forsar och lugna sel, med mycket stenigt utseende. I första hand är det med båt man lyckas bäst med fisket. FVO har flertalet båtar att hyra ut. Laxen fiskas främst från båt, med s.k. laxrodd. Några av de bästa fiskeplatserna är Iduselet, Krokforsen, Laxselet, Torparselet. Även landfisket kan vara riktigt givande. Dock är det inte många ställen man kommer åt riktigt. Det kan bli ganska mycket ”duttande” om man bara är ute efter lax. Trots detta ökar antalet fångster längs stränderna varje år. Allt detta handlar liksom det mesta om bra lokalkännedom, men många hittar sina egna favoritställen rätt snabbt ändå.

Bra sträckor att prova landfiske: Långforsen – Eduselstryckan, Råstrandsforsen, Bansarforsen – MårtenAbrahamsforsen, Lillselforsen samt nacken på Holmforsen.
http://www.laxsele.com/
https://www.fiskekort.se/laxsele/


Djupseleforsens FVO
Området domineras av Vindelälven och består huvudsakligen av fina forspartier. Ståsele- Djupsele- och Storgräsforsarna erbjuder alla ett bra fiske efter lax, harr och öring.
https://www.fiskekort.se/djupseleforsen/


Vindelgransele SFF
Längsta selet, nedströms forsrikaste sträckan söder om Djupselforsen. Från Åtjärnforsen i norr till Storforsen i söder.
https://www.fiskekort.se/vindelgransele/


Björksele FVO

Ligger ca 6 mil nordväst om Lycksele. Det innefattar delar av Vindelälven, och ett flertal sjöar och tjärnar. Fisket i området är lättillgängligt och välordnat. Även tillgång till båtuthyrning, p-platser och vindskydd.

Bra fiske efter grov gädda, abborre och sik i Hällbymagasinet

Karta över området
https://www.fiskekort.se/bjorksele/


Vormsele FVO
I områdets vatten finns flera fina forsar bland andra Vormforsen, Grundforsen och Linaforsen. Fisket i Vindelälven är stundom riktigt bra och då framförallt efter fjällfloden som kulminerar runt midsommar. Populära fisketräckor i Vindelälven är Vormforsen och Linaforsen, där den senare lämpar sig väl för flugfiske.
https://www.fiskekort.se/vormsele/


Ruskträsk FVO
Innefattar bl.a Ruskträsk och 8 km av Vindelälven
http://www.fiskekort.se/rusktrask/
Facebook


Rusksele SFF
Hittar du strax nedströms Enebacken som är en 4-vägs korsning vid vägarna 363 och 365. Området omfattas av ett stort sel och ett par fina stryckor och forsar. Fiskekort säljs i byn finns lanthandel och bensin/diesel. Ingen fiskekortsförsäljning över Internet fanns 2016.
 


Forsholm-Siksele FVO
Området ligger på båda sidor om Vindelälven utefter väg 363. Det omfattar cirka 13 km av Vindelälven och ett flertal sjösystem på båda sidor av älven. Området är lättillgängligt. Efter Vindelälven finns det flera vindskydd. I Vindelälven erbjuds fiske på harr och öring i de strömmande delarna

Fiskekort försäljning:
Shell Bensinstation Lycksele
”ICA”Handlar’n Rusksele

Forsholm-Siksele FVO


Mårdsele FVF

Fiskekort säljs av bl.a Granströms Café i Mårdsele.


Åmsele FVO
Fisket i Vindelälven består i huvudsak av strömfiske i stryk och sel, där karaktärsarten framförallt är harr, men även öring fångas. Fisket påverkas under vissa årstider av skiftande vattenflöden, då älven fram till midsommar har högt vattenstånd. Bästa fiskemånaderna efter öring och harr är juli – sept. Effektivaste fiskemetoder är framförallt fluga och spinnare.
http://www.fiskekort.se/amselefvo/


Bjursele SFF
Området domineras av Vindelälven med bl a Bjurseleforsen och Bastuforsen. God tillgång på i första hand harr, abborre, sik och gädda.
https://www.fiskekort.se/bjursele/


Bäckarforsens och Trollforsarnas FVO
Här finns möjligheter för såväl sommar- som vinterfiske. Vindelälven har på denna sträcka goda bestånd av i första hand harr. På de lugnflytande sträckorna av älven dominerar sik aborre och gädda. Inplanterade vatten med röding öring finns också inom området.

Trollforsarna – Övre- och Nedre Trollforsen
Kraftigt forsande med ett kilometerlång sel som skiljer dem åt. Området är naturskönt med vildmarkskaraktär. Åtkomst till den södra sidan från väg mellan Ekorrsele – Bjursele, till norra sidan via skogsbilvägar från Ekorrsele. Inga speciella restriktioner finns på sträckan, bra harrfiske och sträckan med bäst chans till storöring.

Ekorrselsstryckan
Sträcka som vid lägre vattenstånd lämpar sig för harrfiske då den blir lätt åtkomlig från land.

Bäckarforsen
Lång, stråkande fors där idag enbart flugfiske är tillåtet. Fångstbegränsning som medger att endast en fisk/fiskare och dag får tas tillvara. Minimimått för harr och öring på sträckan är 40 cm. Harrfisket är bra och med de regler som nu gäller kommer det att bli allt bättre. I Bäckarforsen finns också chans att se hoppande lax och vid ett riktat fiske även fångstmöjlighet.

Bäckarforsens o Trollforsarnas FVO


Hjukens FVO
Inom området finns möjligheter för såväl sommar som vinterfiske. Vindelälven har på denna sträcka goda bestånd av i första hand harr. På de lugnflytande delarna av älven dominerar sik, abborre och gädda.


Vindelbygdens FVO
Denna sträcka består av ett flertal intressanta forsar med Renforsen som den mäktigaste. Älven med sina många forsar och stryckor erbjuder erbjuder ett mångsidigt fiske efter harr, öring och lax. Forsnacken till Renforsen anses som en av Vindelälvens bättre platser för laxfiske med fluga
https://www.fiskekort.se/vindelbygden/
Facebook


Rödåbygdens FVO
Ett fiskevårdsområde med tillgång till. abborre, gädda, öring, harr, lax m.m. https://www.fiskekort.se/rodabygden/
Facebook


Vännfors SFF Långforsen – Selet FVO

Ligger mellan Vännäs -Vindeln. Fiske på harr, öring, gädda, abborre, havsöring och lax. Fiskekort säljs bl.a. av Preem bensinstation och Sotarns Forsränning. https://www.fiskekort.se/vannforsselet