Veman, Vemån

En nära 70 km lång outbyggd å. Upprinner vid  Särvfjällets fot. Mynnar ut i Svegsjön som ingår i Ljusnans vattensystem. Nästan hela åns sträckning är lätt tillgänglig från bilväg. Den rinner mellan fjällryggar och bergshällar, genom tallmoar och hällmarker, slingrande genom slåtterängar och vallar. Både björn och bäver finns i området. Ån erbjuder fiske på främst harr, gädda, öring, men finns även sik, abborre m.fl. Mycket lämpad för flugfiske.

Ån kallas även ibland för Vemån.


Sträcka inom Hån/Vemdalens FVO

Veman ingår i Hån/Vemdalens FVO. I fiskeområdet ingår också ett tjugotal andra fiskevatten. Fisket i Veman brukar vara bäst runt midsommar och i slutet på augusti. Ån bjuder på ett varierat fiske, både strida forsar och lugna stryk finns. Fångster av harr på över kilot är inte ovanliga här.
Några fiskeplatser som är värda att prova: Borströmmen, Sälströmmen, Avan, Vålkojan, Gunnarsfiske, Budarede. Vid Åmotet där Sör-Veman och Norr-Veman möts kan öringfisket vara särskilt givande

Biflod till Veman som också erbjuder fint fiske efter harr och öring är Sör-Veman. Även fjällån Aloppan är värd ett besök. Aloppan är vildmarksån som slingrar sig genom fjällhedarna längst uppe i Hån/Vemdalens FVO och nås efter tuff vandring. Den grova harr som väntar där är väl värd besväret.

Finns fler fina fiskevatten inom Hån/Vemdalens FVO.

Norr-Veman
Fantastiskt trevligt med ett lättare flugspö i klass 2-3. Gott om öring, men inte alldeles enkel att smyga sig på. Väldigt tillgängligt, då det går utmed större vägar på flera platser.

Fiskekort kan bl.a. köpas på:
IFiske.se
Ekberg Fiske&Fritid i Vemdalen
Vemdalens Turistbyrå
Macken Vemdalen
Vemåträffen
Ica Vemdalsskalet
Storhogna Högfjällshotell
SMS fiskekort, se skylt vid fiskevattnet

För mer info gå till: www.vemdalsfiske.se/


Sträcka inom Sveg-Herrö Fiskevårdsområde

Har ett fåtal sträckor i de nedre delarna av Veman.

Fiskekortsförsäljning:
CirkleK (Statoil), Sveg
OK/Q8, Sveg
HÄRJEDALSPORTEN, Svegs Turistbyrå
Linsells Livs
Björnidet, Lillhärdal
Lofsdalens Turistbyrå
Berglunds Närbutik i LOS
IFiske.se

För mer info gå till: http://www.svegherrofvo.se/


Sträcka inom Glissjöberg-Mosätt fiskevårdsområde

Sträcka i Veman från ungefärlig kartkoordinat 6904797, 451736 SWEREF99 TM (nord, öst) och nerströms till utflödet i Svegsjön.

Fiskekortsförsäljning:
IFiske.se
ICA, Linsell
OK/Q8, Sveg
Sahlins, Linsell
CirkleK (Statoil), Sveg