Vättern

Sjö som delas av landskapen Småland, Västergötland, Östergötland och Närke. Sveriges andra sjö i storlek. Europas fjärde största sjö. 1899 km². 128 km lång och 31 km bred Största djup 120 meter. Visingsö är största ön. Stränderna i söder är utgörs mest av branta stup och klippor.

Sjön är fiskrik, med bra fiske på bl.a. lax, röding, harr, öring och gädda.

I norra Vättern utbreder ett skärgårdsområde sig med 100-tals öar, sund och fjärdar. Längst norröver – i Alsen, söder om Askersund – är Vättern näringsrik och där finns det gott om gös, medan abborre och gädda är de vanligaste rovfiskarna i skärgårdsområdet. 2016 togs en gädda på 21,07 kg i norra Vättern. Många karpfiskarter som inte syns till i egentliga Vättern förekommer i Vätterns norra del. Söder om skärgården breder Vätterns stora vattenyta ut sig i nord-sydlig riktning.

I Vättern finns Sveriges sydligaste bestånd av harr. Harren befinner sig strandnära på grunt vatten i jakt på föda, den är därmed lätt att nå med både flugspö och lätt spinnutrustning

På vintern är det möjligt att få både lax, öring och röding från kustfiske på land, de går då gärna landnära och ytligt.

Trollingfisket i sjön är mycket populärt.

Fiskarter i sjön är bl.a: abborre, benlöja, bergsimpa, björkna, braxen, bäcknejonöga, elritsa, flodnejonöga, gers, gädda, gös, harr, hornsimpa, lake, lax, mört, nissöga, nors, regnbåge, röding, sandsik, sarv, siklöja, småspigg, stensimpa, storsik, storspigg, sutare, älvsik, ål och öring.

De första laxarna i Vättern började sättas ut för att kompensera försvinnandet av en lokalt, storvuxen stam av öring. Denna nedströms­lekande öringstam dog helt ut, efter vatten­kraftsutbyggnaden i Motala ström (Motala) på 1920-talet. Utsättningar av Gullspångslaxen i Vättern har pågått sedan början på 1970-talet och årligen utplanteras den nu ut ca 20 000 laxsmolt.

Handredskapsfiske i Vättern är fritt, dock finns begränsningar och undantag, bl.a, bestående av privata fiskeområden, fredningsområden, förbudsområden, se sidan www.vattern.org/.


Fiskeguider, fiskecharter


Rade Brodic, Trollingfiske efter bl.a. lax, öring & vätternröding på Vänern & Vättern.

Fishing in Sweden, guidade fisketurer efter stor gädda, gös, abborre och röding i Vättern och andrar sjöar i Småland.

Hökens Trollingcharter, trollingfiske efter bl.a lax, öring, gös.

Trolling Vättern Vadstena, fiskeguide, charterfiske

Peter Törnqvist, trollingfiske efter lax i Vättern.


Boende/Logi


Krokstorps Gård, stugor, Bed&Breakfast

Fishing in Sweden, erbjuder fiskeguidningar samt boende i 25 stugor vid olika sjöar i Småland för din fiskesemester.


Redskapsbutiker


Hökensås Sportfiske

Olssons Fiske, Tibro

Kurres Fiskeshop,Huskvarna