Västra Silen

Klarvattensjö i nordvästra Dalsland och sydvästra Värmland. Inom Bengtsfors och Årjängs kommuner. Erbjuder mycket bra fiske på speciellt abborre, gädda, lax (Gullspång), röding (Vättern) regnbåge, och öring. Lämplig både för trolling- och spinnfiske, men även en del fisk tas med flugfiskeutrustning. Sjön kan jämföras med ”grannsjöarna” Östra Silen och Lelång vad gäller biotoper och övrig fauna. Sjön är ca 41 meter djup.

Sik på 6,2 kg fångades på påskafton 2014 (Då var det värdsrekord). Fiskaren båtpimplade” med en liten mormyska. Lax på 12,485 kg har fångats liksom öring på 9 kg, regnbåge på 8,3 kg och gäddor på upp mot 15 kg.

Fiskarter: abborre, benlöja, braxen, elritsa, gädda, gärs, lake, lax, löja, mört, nors, regnbåge (rymlingar), röding, sarv, sik, simpa, storspigg, ål och öring.

Båtisättningsramper vid:
Kråkviken (SWEREF99 TM nord, öst: 6559320, 340246)
Vammerviken (SWEREF99 TM nord, öst: 6568342, 336189)
Bottnane (SWEREF99 TM nord, öst: 6569998, 339885)
Årjäng (SWEREF99 TM nord, öst: 6586051, 336528)
Låbbyviken