Västersjön

Sjön ligger i nordvästa Skåne nära Hallands gränsen, just nedanför södersluttningen av Hallandsåsen, inom Ängelholms kommun. Ca 15 km nordost om Ängelholm. Storlek: 460 hektar. 66 meter över havet. 4,25 km lång och 1,75 km bred.

Kartkoordinater: N 56° 19.341′, E 13° 2.163′ (N: 6243804 E: 378341)

Västersjön är en fin fiskesjö som ingår i Rönneå vattensystem. Sjön ingår i ett naturskönt område där bokskogen är dominerande. Sjöns karaktär håller en blandning av slättsjö och låglänt skogssjö. Bottnarna i sjön är varierande mjuka till hårda med mycket sand längs kanterna. Detta tillsammans med det relativt klara vattnet gör att sjöns vegetation är varierad. Sjöns största djup är 12,6 meter, medeldjup 4,8 m. Sjöbotten är, förutom i östraste delen, kuperad. Grus och sten dominerar bottenytan.

Fisket i Västersjön handhas och regleras av Föreningen Västersjöns Fiskevårdsområde, som är en sammanslutning av samtliga fiskerättsägare och har som uppgift att främja fisket samt ombesörja en god fiskevård.

Det inplanteras årligen gös i Västersjön. Har tidigare även gjorts inplanteringar av regnbåge, gädda, bäckröding och öring.

Västersjön får sitt vatten från bäckarna som avvattnar Hallandsåsen, främst Århultsbäcken som kommer uppifrån Djurholmamossen. Sjön är näringsfattig, men genom det måttliga djupet finns en relativt utbredd undervattensvegetation. Västersjön avvattnas till Rössjön som i sin tur avvattnas av Rössjöholmsån som i sin tur mynnar i Rönneå.

Det djupaste området ligger i den nordöstra delen av sjön, djuphålan kallas även av lokala fiskar för ”bananen”.

Fiskarter: Abborre, gädda, gös, mört, sutare, lake, ål, öring och braxen.
Det har fångats gädda på över 14 kg. Gös har fångats upp till 9 kg på spö. Största braxen var på 6,4 kg.

Ugglehults badplats ligger i sjöns nordvästra hörn. Här finns även möjlighet för rörelsehindrade att komma i båt.

Gädda längre än 90 cm, gös längre än 70 cm och abborre längre än 35 cm skall återutsättas.

Fiskekort kan köpas här:
IFiske.se
Fiskekortsautomat vid badplatsen i Ugglehult (Lat N 56° 19′797″ Long E 12° 59′967″)
Kiosken Grilleken i Hjärnarp
Dan Tackel, Höganäs
Sportfiskedepån i Helsingborg
Varuhallen i Ängelholm
Ängelholm Turistbyrå

Säljs både dagskort, månadskort och årskort.

Västersjöns FVOF har 10 st uthyrningsbåtar. En av dessa båtar är speciellt utrustad för rörelsehindrade. Hyra för båt kan betalas i kortautomaten.