Västerdalälven

Älv i Dalarna. 315 km lång inkl. källföde. Upprinner i norra Dalarna ett par mil söder om Särna, vid Fulufjällets fot. Bildas genom att älvarna Fuluälven och Görälven rinner samman, flyter sedan söderut genom Sälen, Lima, Malung, Vansbro. Strax söder om Siljan  förenar den sig med Österdalälven vid Djurås och tillsammans med denna bildar de Dalälven, som i sin tur mynnar ut i Bottenhavet vid Skutskär i Gävlebukten. Förr kallades älven för Göra (Ljöra) vilket betydde ungefär ”den ljusa”.

Älven bjuder på ett stort, omfattande och varierat fiske efter öring, harr, gädda, sik, lake, braxen, mört och abborre m.fl arter.


Transtrands FVOF
Området omfattar 6.500 ha fiskevatten fördelade på 10-talet sjöar och 19 mil strömmande vatten. Sträckan i Västerdalälven är ca 35 km, från sammanflödet av Görälven och Fuluälven nerströms till Kläppen (ungefärlig platskoordinat 6766467, 410112).

Stora möjligheter till omväxlande fiske. Laxartad fisk finns i de flesta vattnen. Stora öringar på uppemot 3 kg, harr på 2 kg och sik på 3 kg har fångats i Västerdalälven, Görälven och Fuluälven. Några sträckor i Västerdalälven räknas till ett av de främsta flugfiskevattnen i Sverige.

I området finns bra möjligheter för rörelsehindrade att fiska, man är inte bara är hänvisad till en brygga några meter ut i sjön, utan fisket kan ske utefter flera hundra meter av strand. Dessutom finns möjlighet att hyra en stor flotte med motor, som är lätt att fiska ifrån.

Fiskeförbud: Öring fridlyst i strömmande vatten 15/9 – 31/12 2015. (Gäller ej harr)

Kort försäljning:
Sälens Fiskespecialist
Stöten Camping
Shell/Frendo Sälen
OK Sälen
Cirkle K, Lindvallen
Sälen Turistbyrå
Cave Outdoor Rörbäcksnäs
Kläppens Camping

Mer info finns på sidan: http://www.transtrandfiske.se/


Lima fiskevårdsområde
Sträcker sig från Lima i söder upp till Kläppen (ungefärlig platskoordinat 6766467, 410112) i norr.

Fiskekortförsäljning:
Konsum Limedsforsen
Vasacenter Transtrand
Torgåsgården Torgås
Hjulslätts gårdsbageri Torgås
ICA Rörbäcksnäs
Cave Outdoor Rörbäcksnäs
Stöten Camping
Tandåhallen, Tandådalen
Statoil Lindvallen
Coop Lima
Sälens Turistbyrå
Fiskespecialisten i Sälen
Kläppens Reception
Presentakuten Malungsfors
Malungs Turistbyrå

Mer info kan fås på sidan:  http://www.limafiske.se/


Malungs FVOF
Mer info om sträckan finns på sidan: http://malungs-fiske.se/

Fiskevården sköts av Malungs FVOF. Fiskeområdet bjuder på fiske i flera andra vatten såsom sjöar, åar och tjärnar.

Fiskekort säljs av bl.a:
iFiske.se
Bullsjö Camping
Källans Närservice / Tanka, Malung
Malung Fiskecenter
Malungs Turistbyrå
OK/Q8, Malung
Yttermalungs Camping
Tempo, Äppelbo
Tyngsjö Camping

Det finns många fina sträckor i älven inom detta område, från Lima Kraftverk i norr till Äppelborået i söder.

Sträckan erbjuder fint harrfiske. Storleken på fisken ligger i genomsnitt på 4-5 hg men det fångas naturligtvis en hel del större exemplar. Fiskar över 1 kg är inte så vanliga. Inplantering av harr förekommer inte idag. All fisk är älvfödd.

Öringfisket blir bättre och bättre! Största kända spöfångade öring är på fantastiska 8,2 kg! Utsättningar görs ej i dagsläget då den naturliga återväxten är mycket bra. Massor av fisk i storlek 15-25 cm som blir större för varje dag. Normalfisken är mellan 4 hg och 1 kg.

Västerdalälven är generellt ganska snabbflytande med relativt varmt vatten. Eftersom harren söker hårdare/syrerikare vatten ju varmare det är så är det i hårdstryken du ska söka dem, speciellt under den varma årstiden.

De riktigt stora harrarna står annars oftast på lugnare och djupare partier i anslutning till strömmen.

Bästa tiden på året är från månadsskiftet maj/juni till mitten av juli och från slutet av augusti till oktober.

Harr & öringsfiske

Fisket bedrivs vanligtvis som torrflugefiske med flugspö klass 3-6, tafsgrovlek 0,12-0,20 mm. Flugvalet beror på vad som kläcker för tillfället, men generellt gäller ljusare flugor för dagsfisket som Gul forsslända, Blue Dun, Olive Dun och Sedge Olive och mörkare flugor för nattfisket som E7, E9, Sedge Black & Nattsländan. Andra klassiska flugor är Ombudsmannen, Royal Coachman & E12.

Periodvis kan älven erbjuda ett bra nymffiske så det kan definitivt vara värt att variera fisket.

En riktigt het torrfluga är en lokal E12 variant som i mån av tillgång finns att köpa på Malung Fiskecenter.

En välbeprövad ”lokal variant” av flugfiske är plastkulefiske. I korthet är det ett ganska lätt haspel eller spinnspö, (kastvikt upp till ca. 30 g och mellan 7-11 fot) laddat med ca. 3 upphängarflugor och en plastkula i ändan. Antalet upphängare anpassar du efter spölängd.

Sträckan mellan Lima kraftstation och Malungsfors En av de längsta sammanhängande strömsträckorna i landet (närmare en mil)

Malungs Fiskevårdsområde börjar ca. 500 meter nedströms Lima Kraftstation med ett fantastiskt lugnstryk. Den första, övre forsen är en kvoterad flugfiskesträcka med mycket spännande fiske efter grov harr och Öring. Denna sträcka är väl uppmarkerad. Mer info och regler. Flugfiskesträckan erbjuder ett tufft men spännande fiske och är en utmaning för såväl den erfarne som den som just kommit igång med flugspöt.

Ca. 1000 m längre ner börjar fisket på det vanliga kortet. I stort sett hela den övre forssträckan är mycket lättåtkomlig och vadningsvänlig. Sträckan är delvis biotopåtgärdad och pirer är byggda. Mycket heta platser för harren.

Om Du ska välja västra eller östra sidan är mer en smaksak, men följer Du den gamla Limavägen på västra sidan från Malungsfors och uppströms har du aldrig långt till bra fiske.

Några heta platser är: Flugsträckans nedre gräns, där Husslabäcken rinner ut i älven. Det grundet är ett hett ställe för fin öring. Lite längre nedströms hittar du grustaget. Parkera bilen där, gå rakt ner mot älven och fiska dig antingen uppströms eller nedströms några hundra meter. Fortsätter Du nedströms kommer du till Tallboren. En plats med slogbod och eldstad där fisket är mycket lättilgängligt.

Sträckan mellan Vemforsen och Äppelborået Vemforsen är troligtvis områdets hårdast fiskade sträcka, men ändå fångas där mängder av lovlig fisk.

Direkt nedströms finner du Kärleksudden och området kring de två öarna mitt i älven är heta platser. Längre nedströms kommer Du till Edsforsen som är en något snabbare forssträcka där fin öring oftast står. Den strömmen är mest vadvänlig om Du ger dig på den från västra sidan.

Därefter kommer en längre sträcka med lugnt vatten för att åter öka farten vid ”Sögnet”, en fantastiskt vacker plats. Väl värt ett besök bara för naturupplevelsen. För övrigt är hela älvsträckan en fröjd för ögat.

Generellt kan sägas att älven därefter är vid, djup och ganska lugnflytande. En mycket effektiv metod att komma till tals med de grova firrarna är att använda båt. En flatbottnad forseka. ”Lokalbefolkningen” fiskar mestadels från båt vilket bevisar dess effektivitet. Men det går bra att fiska från land. En klar fördel om du är okänd är att anlita en guide under några timmar.

Abborre och gäddfiske I älven finns goda chanser till grov abborre både i det ca. 2 mil lugna partiet mellan Malungsfors och Vemforsen och i selen mellan forsarna i strömpartien.

Vanligtvis fiskas det med spinnare i storlek 4-10 g eller wobblers i storleken 5-12 cm, men det fiskas allt mer med jiggar i storleken 5-12 cm eller levande bete, främst mört eller löja. Stäm och ruda är andra alternativ. Självklart finns chansen till en fight med storabborren även med vanligt metspö, flöte och mask. en hel del fin fisk fångas även som bonus på fluga i strömpartien.

Gäddan finns i enorma mängder över hela älven, främst i de lugnare vikarna, men även mitt i forsen. Vanligtvis är det små gäddor i 0,5-3 kg storlek, men det har även fångats monster på upp mot 17 kg!

Endast flugfiske (övriga metoder ej tillåtna) efter harr under vissa perioder. Öringen fredad för reproduktion.

Flugfiskesträcka: Sträckan är från Lima Kraftstation räknat, från den första forsnacken och ca. 1 km nedströms. Väl uppmarkerat. Sträckan som är kvoterad till max. 10 fiskare/dag.


Äppelbo FVO
Fiske på bl.a gädda, abborre, lake, harr och öring

Fiskekort säljes i de flesta affärer i Äppelbo
Vansbro Turistbyrå
Vansbro Camping
OKQ8, Vansbro
Tempo, Äppelbo

Mer info kan fås på sidan: http://www.laget.se/vansbrofiske


Järna FVO
Fiske på bl.a gädda, abborre, lake, harr och öring

Fiskekortförsäljning:
Hemköp, Dala-Järna
Järna-Grillen, Dala-Järna
Dala-Järna El
Granngården, Dala-Järna
Cykel&Sport, Vansbro
Shell, Vansbro
OK/Q8, Vansbro
Coop, Konsum, Vansbro
Vansbro Camping
Vansbro turistbyrå

Mer info kan fås på sidan: http://www.laget.se/vansbrofiske.


Nås FVO
Sträcka av Västerdalälven från Strömheden (ungefärlig platskoordinat SWEREF99 TM nord, öst: 6707020, 470142) och nerströms till Prästön (ungefärlig platskoordinat SWEREF99 TM nord, öst: 6703827, 478703)

Har ett flertal fina forsar där harr och öring förekommer och de lugnare sträckorna är bra lämpade för mete.

Fiskekort säljs av:
IFiske.se
Shell, Nås

Mer info kan fås på sidan: http://lindesnasherrgard.se/gora


Floda/Björbo FVO
I Västerdalälven har fiskevårdsområdet fiskerätt från Prästön, (ungefärlig platskoordinat SWEREF99 TM nord, öst 6703827, 478703) och nerströms till dammen ovan kraftstationen i Lillstup, (ungefärlig platskoordinat SWEREF99 TM nord, öst 6705263, 494387).

Fiske i bl.a Käringforsen (S.k. EKO fiske, endast flugfiske), Fänforsen vid Nybyn, Hagelängsforsen nerströms Björbo, Skålforsen uppströms Dala-Floda, Hagforsen vid Hagön nerströms Dala-Floda.

Fiskekort kan köpas av: iFiske.se
ICA Blåklockan
Fänforsens Rastplats
Tempo, Björbo
Turistbyrån Djurås
Vestlis Fiske, Djurås

Mer info kan fås på sidan: http://www.gagneffiske.se/


Gagnef-Mockfjärd FVO
I Västerdalälven har fiskevårdsområdet fiskerätt från utloppet i Österdalälven och uppströms till dammen ovan kraftstationen i Lillstup (skylt finns vid övre gräns), (ungefärlig platskoordinat SWEREF99 TM nord, öst 6705263, 494387).

Fiskekort kan köpas av:
Visit Dalarna, online
Turistbyrån Djurås
OK/Q8, Djurås
ICA Nära, Mockfjärd
Preem, Gagnef

Mer info kan fås på sidan: http://www.gagneffiske.se/