Vargsjön och Ytterklintsjön

Två sjöar vid Ytterklinten i mellersta Västerbotten. Båda sjöarna är ca 600 meter långa och 150-200 meter breda.

Ytterklintsjön har en area på 0,0715 kvadratkm och ligger 98 meter över havet. GPS koordinater: N: 7132083 E: 776271. Sjön avvattnas av vattendraget Storbäcken som i sin tur mynner ut i Dalkarlsån söder om Bygdeå.

Vargsjön, GPS koordinater: N: 7132259 E: 774819. Sjön har en area på 0,0832 kvadratkm och ligger 108 meter över havet.

Fiskbestånd: Abborre, gädda och mört.

Fiskesäsong: Hela året

Kortpris: Gratis fiske (2015)

Vägbeskrivning: Skyltat från Ytterklinten.

Finns anordnade grillplatser.