Vanån

Å i västra Dalarna, rinner bl.a. inom Älvdalens FVO. Upprinner i Långtjärnen (N: 6811059 E: 411303) strax sydväst om Nornäs. Mynnar ut i Västerdalälven vid Vansbro. Rinner bl.a. igenom sjöarna Upp-Van, Lill-Van, Van/Vansjön (Vid Lövnäs), Venjanssjön och Van (Vän). Ca 14 mil lång.

Ån har en skiftande karaktär med allt ifrån lugna sel till starkt forsande partier. Vattnet är mycket ensligt beläget och området är sällan besökt. Trots detta är Vanån lättillgänglig tack vare ett väl utbyggt vägnät. De övre delarna av ån är mycket lämpade för flugfiske. Längre söderut blir den mer och mer lämpad för spinnfiske och många sträckor är fiske från båt bästa sättet.

Trots närvaron av gädda finns starka harrbestånd i nästan hela ån. Varje år fångas det harrar runt kilosstrecket.

Fiskarter som fiskas i systemet är harr, öring, gädda, abborre och en del vitfisk, främst id och braxen.


Sträcka inom Älvdalens FVO
En c.a. 30 km lång strömvattensträcka med fiske på öring, harr, gädda, abborre, stäm, id, braxen och mört. De norra delarna är mest lämpliga för flugfiske och sträckorna söder om vägen som går mellan Mångsbodarna och Risberg kan även spinnfiskaren och metaren hitta bra och lämpliga fiskeplatser.

Säsongen för flugfiske börjar normalt i maj månad när vårfloden sjunkit undan. Älven är lätt tillgänglig från bilväg längs med hela åns sträckning. Ingen vadning behövs utan man klarar sig med vanliga gummistövlar eller kängor i nästan hela ån.

Harr på 1,5 kg, Id på 1,8 kg och gädda på 8.0 kg har fångats.

Inom Älvdalens fiskevårdsområde finns det mängder av andra fiskevatten, både strömvatten, sjöar och tjärnar. Se på sidan: Älvdalens FVO

Fiskekort:
Kan köpas på bl.a. Älvdalens Fiskecenter, Älvdalens Sportcenter, Turistbyrån i Älvdalen och många fler ställen inom området.

För mer fiskeinfo kontakta Älvdalens Fiskecenter.


Sträcka inom Norra Venjans FVO
Norra Venjans fiskevårdsområde är ca. 470 kvkm stort och innehåller ett stort antal olika sorters fiskevatten. Det är allt ifrån små tjärnar till större sjöar, mindre bäckar till större åar, men inte minst 2 större strömmande vatten; Ogan/Ögan/Ogströmmen och Vanån.

Sträckan i Vanån går från gränsen i höjd med Råtjärnarnarna (ungefär N: 6769579 E: 430475) och nerströmt till Venjansjön.

Fiskekortförsäljning:
Venjans Camping och Vandrarhem
Handlar’n Venjan

Även flera privatpersoner i närområdet säljer kort, titta efter skyltning uted vägarna

Mer info finns på:
https://sv-se.facebook.com/Norravenjansfiske
Norra Venjans FVO


Södra Venjans FVO
Fiske i bl.a Van och Vanån.

Fiskekortsförsäljning:
Källarbacken, Kättbo
Campingen i Johannisholm
Stugbyn, Johannisholm
Turistbyrån i Mora


Järna FVO
Fiske i bl.a Van och Vanån. Bestånd av gädda, abborre, öring, harr, sik, lake

Fiskekortförsäljning:
Hemköp, Dala-Järna
Järna-Grillen, Dala-Järna
Dala-Järna El
Granngården, Dala-Järna
Cykel&Sport, Vansbro
Shell, Vansbro
OK/Q8, Vansbro
Coop, Konsum, Vansbro
Vansbro Camping
Vansbro turistbyrå
 

Länk: http://www.laget.se/vansbrofiske

Tips från föreningen:
På sträckan från Vansjön till Västerdalälven är det omväxlande forsar och grådor nästan hela vägen. Vansforsen och Flögforsen är de mest kända forsarna men fisket är lika bra på hela sträckan. När vi talar om fisk i Vanån så ar det i första hand öring och harr som vi pratar om. För den hängivne flugfiskaren så går det inte att missa Vanån. Ett mycket fint flugfiskevatten där både öringarna och harrarna kan räknas till kategorin större. Vanån är tillgänglig för fiske från land, hela sin sträckning, men det är inte helt fel att fiska från båt om möjligheter finns. Vanån, är ett mycket fint fiskevatten som vi verkligen kan rekommendera både till den kräsne och avancerade fiskaren som till nybörjaren.

Många sträckor i Vanån är varken fors eller så kallad Gråda (betyder ungefär en kort strid fors). På dessa sträckor, där älven flyter fram lugnt och stilla, finns det givetvis både stor abborre och gädda. Varför inte stanna till och göra ett försök att få en fin gädda eller abborre på fluga.

Flugfiske efter gädda och abborre blir mer och mer vanligt. Ett lätt flugspö och en liten fluga och en gädda på tre kilo är grunden till den ultimata utmaningen.