Vålån

Mindre älv i sydvästra Jämtand. Rinner upp i Vålåsjön, strax efter sjön flyter Härjångsån in i Vålån (Giebnienjohke), ån flyter sen norrut för att till slut mynna ut i Ottsjön. I Vålån, Jämtland, kom harren in av ett misstag. Därifrån har den sedan spritt sig till Ottsjön.

Biflöde: Stensån, Lunndörrsån, Tronnan, Gråsjöån, Härjångsån

Fiskarter: öring och harr (öring på 4 kg fångades 2010)

Sträckor

Ottsjö FVO (Ottsjös del av Vålån är totalfredad som reproduktionsområde, från mynningen i Ottsjön och uppströms till ungefär N: 7005932 E: 403217)

Inom Handölsdalens sameby (Statens vatten) (Fiskekort genom www.natureit.se)