Tryssjöns Ultervattnet FVO

Fiskevattenområde i mellersta Västerbotten. Omfattas främst av Tryssjön på ca 110 hektar och Ultervattnet (kallas även Ultervattsträsket) på 70 hektar. Men inom området finns även tjärnarna; Lamatjärn, Nordtjärn, Bjärntjärn, Lilltjärn och Tryttjärn. Ultermyrbäcken (Ultervattsån) finns även inom området, denna bäcken erbjuder fiske på bäcköring.

Vindskydd och eldplatser finns iordningställda vid Ön i Ultervattnet samt Bäverholmen i Tryssjön. Det finns möjlighet att hyra roddbåt i sjöarna

Fiskbestånd: Abborre, gädda, mört, harr, gös (och bäcköring i Ultermyrbäcken). Harren och gösen är inplanterad.

Fiskesäsong: Hela året

Fiskekortförsäljning: Hos ett flertal privatpersoner i området.

Vägbeskrivning: De två större sjöarna nås antingen från vägen mot Överklinten eller vägen mot Ultervattnet.
GPS koordinater: Tryssjön N: 7142763 E: 776307. Ultervattnet N: 7142587 E: 779683.