Torneälv

Älv i Norrbotten och Lappland. Rinner upp i sjön Torne träsk 341 m.ö.h i nordvästra Sverige, strax norr om Kiruna. Torneträsk avvattnas i sin tur bl.a Abiskojåkka (Abiskueatnu) och Abiskujávri. Efter Torneträsk rinner den igenom sjöarna Alajávri, Váhkujávri, Nuorajávri, Kallojávri, Jukkasjávri. Flyter vidare mot sydöst bl.a genom byarna Vittangi, Junosuando, Lovikka, Pajala, och här efter rinner den mer söderut och bildar en naturlig gräns mot Finland. Fortsätter genom samhällena Pello, Övertorneå. Till slut mynnar älven ut i Bottenviken mellan städerna Haparanda och Torneå. Älven är ca 600 km lång. Nedre delen bildar med bifloden Muonioälven gräns mot Finland. Avrinningsområdet är ca 40 240 km2, varav 14 900 km2 i Finland. Största bifloder är Vittangiälven, Lainioälven och Muonioälven. De största forsarna är Luspen (direkt efter sjön Jukkasjávri), Vakkokoski, Pauranki, Kengisforsen, Kattilakoski, Vuento och Kukkolaforsen.

Strax innan Junosuando bildas Tärendöbifurkationen/Tärendöälven, genom denna rinner ca 50% av Torneälvens vattenmängd över i Kalixälven.

Medelvattenföringen är vid mynningen 381 m3/s (medelvärde 1961-1990). 1993 utnämndes älven till nationalälv och fick därigenom ett starkare naturkydd. Torneälven är outbyggd i hela sin sträckning.

Älven är främst känd för sitt laxfiske, men erbjuder även fiske på sik, öring, gädda, abborre och harr. Fiskekort kan köpas längs med hela älven, men de flesta laxarna fångas i Torneälvens nedre del.

I Torneälv är harlingfiske från båt en vanlig fiskemetod.

Laxen börjar stiga vid islossningen i maj i älvens nedre delar, därefter fylls älven på och de övre delarna 40-50 mil från kusten fiskar bra i augusti. I maj-juni finner man laxen i älvens nedre delar. Efter midsommar och ända tills säsongsavslutningen kan man finna lax i älvens alla grenar.

Fiskekort för Torneälven kan lösas i närmaste by, samhälle. Fiskerätten i älven är uppdelad på massor av fiskerättsägare såsom privatpersoner, kommuner fiskevårdsområde. För mer info om fiskekortsförsäljning i ett specifikt område ta kontakt med lokal turistbyrå. För stora sträckor av ån gäller Tornealvlaxkort, http://www.tornealvslaxkort.se.


Jukkasjärvi-Paksuniemi
Gemensamt fiske för Jukkasjärvi och Paksuniemi byar. Erbjuder fiske i bl.a Torneälven vid Jukkasjärvi: del i Luspen, Laxforsen

Mer info finns på länk: http://jukkasjarvi-paksuniemi.se/


Sveaskogs sträckor: Sträckan väster om Anttis, ligger ca 30 km väster om Pajala. Sträckan Pirttilahti ligger ca 20 km väster om Vittangi. Mer info på länk: http://www.sveaskog.se


Junosuando FVO
Ett omväxlande fiskevatten, här kan man få de flesta fiskarter som finns här uppe, allt ifrån abborre och id till lax. I de lugnaste vattnen simmar de fulaste fiskarna heter det ju och det stämmer till stor del på Torneälven, i selen simmar harr och sik med vikter kring kilot. I vikarna lurar gammelgäddan omgiven av storabborrar men ibland kan man även överraskas av att iden hugger, för dom som inte upplevt det är det en sprakande upplevelse eftersom vikten på dessa idar sällan understiger 2 kg. På vintern kan lakpimpling rekommenderas. Lax finns det gott om i Torneälven, då rekommenderas kanske främst fiske i anslutning till någon av forsarna, dvs. nedanför eller ovanför Tornefors eller Pitkäkoski där de flesta laxar fångats under åren.

http://www.junosuando.net/


Kukkolaforsen

15 km norr om Haparanda bildas norra Europas längsta fritt strömmande fors. Forsens längd är 3,5 km, fallhöjd på 13,8 m.

Här gäller Tornealvlaxkort, http://www.tornealvslaxkort.se.


Matkakoski Fiske

37 km norr om Haparanda finns en av de största forsarna i Torneälven. Forsens längd är 800 m, fallhöjd 10,3 m.

Vägbeskrivning: Följ riksväg 99 norrut från Haparanda ca 37km, sväng höger mot Matkakoski efter 2-3km hittar ni fiskeplatsen samt parkeringen på höger sida

https://matkakoskifiske.se/


PEJA Fiskevatten

En förening som grundar sig i ett samarbete mellan tre byar längs Torne älv i Pajala kommun. Byarna är Anttis, Peräjävaara och Erkheikki. Tillsammans förvaltas ca 30 km av Sveriges kanske bästa fiskevatten för framförallt lax- och harrfiske.

Sträcka mellan Autio och Anttis.

För mer info besök: http://www.peja-fiskevatten.se/

Fisketips: Vid normalt vattenstånd fiskar man laxen i älvens mittfåra där det är djupast och där strömmen oftast är ganska stark.

Harren är ju i motsats till laxen en stationär fisk så den hittar man ju längs hela sträckan, främst då i forsnackar, djupa sel och i bakvatten av stora stenar och andra strömhinder.

Vill man fiska gädda så finns det möjlighet till det också bl.a i Siikajokis, Käymäjokis och Saalojokis mynning.

Fiskekort kan köpas hos:
Pajala Turistbyrå
Sport & skohuset Pajala
Shell Pajala
OKQ8 i Pajala
Även ett flertal privateprsoner i området säljer kort.