Torne träsk

Torneträsk eller Torne träsk, andra namn som används: nordsamiska: Duortnosjávri, finska: Torniojärvi.

En sjö i nordvästra Lappland inom Kiruna kommun. Har en area på ca 332 km². 70 km lång. En av Sveriges 7 största sjöar. Den näst djupaste sjön i Sverige, största djup på 168 meter, medeldjup på 51,8 meter och räknas som den största fjällsjön i Skandinavien.

Sjön avvattnas av Torne älv. Sjön är normalt islagd från december till juni men variationer förekommer från år till år. Största tillflödet är Abiskojåkka.

Väg E10 och järnvägen Malmbanan går längs med sjöns södra sida. Mot Norge i väster ligger orterna och turistanläggningarna Abisko och Björkliden.
Den norra stranden är nästa helt oexploaterad och där råder skoterförbud. På själva sjön är skotertrafik tillåten och det är ett mycket populärt mål för pimpelfiskarna.

Lapplandsmästerskapet anordnas varje år på sjön, se länk http://www.lapplandsmästerskapet.se/

Mästerskapet är den största pimpeltävlingen för ädelfisk i Sverige och lockar årligen uppemot 2000 deltagare.

Fiskarter i sjön: bl.a öring, gädda, röding, lake och sik
I Torneträsk kallas den djuplevande rödingen för soltika.

Fiskekortsförsäljare (Kirunakortet):
Hotell Fjället i Björkliden
Björkliden Vandrarhem STF
Abisko Turiststation STF
Abisko Mackåmat
Internet: www.natureit.se