Törn

En näringsfattig sk. humussjö i sydöstra Småland strax söder om Emmaboda. Den största sjön i Emmaboda kommun, 8 kvkm. Erbjuder ett variationsrikt fisk och djurliv. Naturen runt Törn är omväxlande med våtmarker, odlingsmarker och skogsmark med både gran och ädellövskog.

Sjön har ett högt ornitologiskt värde och hyser även ett stort antal fiskarter.

Bottentyp: Mestadels sten och dy. Vegetationen i sjön består av vass, näckrosor, säv, kaveldun. Största djup är 8,4m, medeldjupet ligger på 1,7 m.

Fiskarter: Abborre, björkna, braxen, gädda, gös, lake, löja, mört, sarv, och sutare. Rekordfiskar: Gös 5,9 kg. Gädda: 10kg+

Fiskekort säljs av:
Ödevata Fiskecamp, båtuthyrning
ICA Matboden, Emmaboda
Bilisten i Emmaboda
ICA Nära, Visselfjärda, båtuthyrning
Långasjö vandrarhem

Koordinater (WGS 84 lat, lon): N 56° 33.724′, E 15° 32.165′