Tommarpsån

Tommarpsån (kallas ibland även för Tommarpaån), upprinner i ca 5 km från St: Olof strax sydväst om Kivik och mynnar ut i Östersjön i strax norr om Simrishamns centrum.  Fast Tommarpsån bara är en liten å är den en av regionens största reproduktionslokaler för havsöring.  Tommarpsån är en typisk skånsk slättå, som rinner genom åkrar och betesmarker. Den har en bredd på mellan 7 -13 meter. Bl.a. Tunbyholmssjön och Gyllebosjön  avvattnar  ån. Ån är ett fiskevårdsområde och du kan köpa fiskekort för sträckan närmast havet. Kortfiskesträckan är c.a 6 km.

Fiskarter i ån är bl.a. gädda, abborre, öring, ål, mört, id.

Under 1998 fångades det ca 200 havsöringar (rapporterad fångst), den största vägde 6,4 kg.


Simrishamns Sportfiske och fiskevårdsförening

Simrishamns Sportfiske och fiskevårdsförening förfogar över sträckan från åmynningen vid småbåtshamnen upp till 3 km uppströms Hamnabron (som går över gamla landsvägen till Ystad). Fiskekarta med gränser

Premiärfisket 2016 startar den 12 januari och varar till den 30 april, fiske tillåtet mellan 05.00-22.00. Du kan rensa och väga sin fisk vid klubbstugan. Stugan ligger vid å-mynningen norr om småbåtshamnen i Simrishamn. Det går även att hyra stugan.

Övrigt fiske mellan 1 maj – 31 augusti 2016

Fiskekort för perioden efter april månad kan man också köpa hos:
Fiskekort.se
Shell Bensinmack i Simrishamn, (för perioden 1/5-31 aug))

Information kan fås av:
Simrishamns Sportfiske och fiskevårdsförening https://www.fiskekort.se/Sfs/.