Tolven

Sjön ligger väster om Sandviken, norr om Hofors, är ca tre km lång och 700 meter bred. Ligger 166 m.ö.h. Vattnet är relativt klart och maxdjupet är ca 12 m, medeldjupet är 4,5 m.

Det finns flera grynnor och uddar som håller en hel del abborre. Även öring och gädda finns i sjön. Abborre på närmare två kilo och öringar över på sex kilo har fångats. 2011 fångades bl.a en öring på 5,150 kg på ismete, samma dag fångades en abborre på 1,4 kg.

Sjön lämpar sig bra för mete, spinnfiske, och ismete.

Tolven är mycket lättillgänglig med bilvägar nära sjön.

Fisket i sjön administreras av Hofors FVOF.

Regelbundna isättningar av öring sker varje år.

Fiskarter: Abborre, gädda, lake, mört, siklöja, ål och öring (finns även signalkräftor).

Fiskekort säljs av bl.a: Storviks järnhandel, Hofors Turistbyrå, LB Fritid i Torsåker.

GPS-koordinater: SWEREF 99 TM 6716817, 569620