Tjulån

Biflod till Vindelälven. Rinner upp i Lill-Tjulträsket och Stor-Tjulträsket. Ån flyter söderut och mynnar ut i sjön Gautsträsk strax intill samhället Ammarnäs.

Tjulån är ett omväxlande vattendrag. Omges av fjällbjörk och mer låglands skog längre ner mot Ammarnäs. Det finns vindskydd och eldstäder färdigställda längs hela åns södra sida. Erbjuder mycket bra fiske på framförallt öring och harr.

Fiskesäsongen sträcker sig från slutet på juni till slutet på september

Fiskesträckor:

Ammarnäs FVO (från utloppet upp till hängbron i närheten av Juomevare)

Sträckor inom Statens fjällfiskekort.

Uppström hängbron gäller statens fjällfiskekort och sträcker sig upp till Stor Tjulträsk.

För mer info och kortköp gå till hemsida: https://www.natureit.se/


Sträcka inom Ammarnäs FVO

Området sträcker sig i Tjulån upp till hängbron, sträcka på 4 km erbjuder harr och öring (även kanadaröding fångas här), mycket lämpligt för flugfiske. http://ammarnasfvo.se/

Längs ån finns flera fina pooler och vattnet är mycket lättvadat och det går att ta sig över på andra sidan på många ställen. Det finns två vindskydd längs med ån och båda ligger på den södra sidan. Tjulån lämpar sig både för flugfiskaren och spinnfiskaren.

För bra fisketips besök sidan: http://ammarnasfvo.se/tjulan/