Tisnaren

Sjön Tisnaren är belägen strax söder om Vingåker och Katrineholm på gränsen mellan Södermanland och Östergötland. 44 m.ö.h. 39 kvadratkm stor. Tisnaren är en källsjö med rent och klart vatten, det används till och med som dricksvatten för lokalbefolkningen

Tisnarens vatten är mycket näringsrikt.

Fiskarter: abborre, benlöja, björkna, braxen, gädda, gärs, gös, lake, mört, nors, ruda, sarv, sik (inplanterad på 1930-talet) stensimpa, vätternröding och ål.

Även inplantering av signalkräftan har skett, som idag är rikt förekommande i hela sjön.

Det har fångats abborre på över 1 kg, gös på över 10 kg.

Båtramper:
Naturramp i Skedevi (SWEREF99 6533110, 550715)
Naturramp i Hävla (SWEREF99 6530777, 550819)

Fiskeområden:
Kalefjärdens FVOF
Tisnarens Västra FVOF

Beckershof-Tislången, Vid Beckershofs herrgård, mot Katrineholm. Kontaktperson Beckershofs vaktmästare. http://www.beckershof.se/.


Kalefjärdens FVOF
Kalefjärden är belägen i Tisnarens nordvästligaste del.

Fiskekort säljs som Årskort, månadskort, veckokort, 2-dagarskort, dagskort och isfiskekort.

Bestånd av abborre, gädda, mört, sarv, braxen, asp, faren, färna, gräskarp, id, lake, ruda, sutare, vimma, björkna m.fl.

Fiskekortförsäljning: IFiske.se, Järnhandeln i Vingåker, Provinsbutiken i Vingåker, Vingåkers Turistbyrå. Säljes även av privatpersoner runt sjön.


Tisnarens Västra FVOF
Handhar del av sjön Tisnaren inom Södermanlands och Östergötlands län. Föreningens vatten ligger cirka 1,5 mil söder om Vingåker och sträcker sig från Hävla i söder till Tölingsnäs i norr. Föreningen förvaltar fisket i Sörviken, Björnhultafjärden och vattnen kring Tisenö samt upplåter inom sitt område fiske med handredskap – kräftfiske undantaget – genom försäljning av fiskekort till allmänheten.

Området erbjuder bl.a ett utmanande och spännande fiske på stor gös. Men sviker gösen så är abborre och gädda ett mer lättfiskat alternativ.

Fiskekortförsäljning: IFiske, Vingåkers Turistbyrå, Vingåkers Järn, Ekman & Davidsson AB Katrineholm, Katrineholms Turistbyrå samt en del privatpersoner runt sjön, se hemsida för detaljerad info.

Fiskekort säljs som dygnskort, veckokort, årskort, trollingkort.

Minimimått/regler 2016:
Gös: fångstbegränsning (bag limit) på två gösar/dag och fiskekort samt om så kallat fönsteruttag vid spöfiske för gös på 45 – 75 cm. Det vill säga fisk utanför dessa mått ska från fiskevårdssynpunkt sättas tillbaka. Gösen är fredad under lektiden den 15 maj – 30 juni

Gädda: Föreningen har beslutat om så kallat fönsteruttag vid spöfiske för gädda på 45 – 75 cm. Det vill säga fisk utanför dessa mått ska från fiskevårdssynpunkt sättas tillbaka.

I Skedevi finns en naturramp för dig som vill ta med dig egen båt.

http://www.tisnarfiske.se/