Testeboån

Testeboån flyter genom norra och mellersta Gästrikland, och är ett av länets större vattendrag. Den rinner upp vid Åmot och bildas genom att åarna Bresiljeån och Kölsjöån rinner ihop vid Åmot.

Längd cirka 60 km, inkl. källflöden är den cirka 100 km. Testeboån mynnar ut i Gävlebukten i Inre fjärden nära Gävle centrum. Medelvattenföringen vid Testeboåns mynning i havet är 11,7 m3/s (2014). Testeboån har en mestadels naturlig karaktär med strömmande områden som blandas med lugnflytande.

Sik från havet vandrar upp i Testeboån för att leka i slutet av oktober och i början av november. Ån är känd bland sportfiskare för stora gäddor och grov vimma. Vimma på 1,392 kg fångades år 2000-05-07 i ån och var då svenskt rekord.

Längs ån förekommer bland annat havsöring, utter och kungsfiskare.

Fiskarter: abborre, benlöja, björkna, braxen, gers, gädda, gös, harr, havsöring, lake, lax, mört, sarv, sik, stensimpa, vimma, öring.


Testeboåns FVOF
Sträcka från ca 2 km uppströms Brännsågen ner till utloppet i Gävle, ínre fjärden.

Kortförsäljning till Testeboåns FVOF:
Preem Hille
Konsum Triangeln
Gävle Fiskeredskap
Huntyards & Berras, Gävle
Najc fiske o fritid AB, Gävle.

Mer info finns på sidan: http://www.testebofiske.se


Ulvsta FVOF
Sträcka från Västerbo nerströms till östra Ockelbo vid Västersveden

Mer info finns på sidan: http://www.ulvstafvof.se/

Fiskekort till Ulvsta FVOF säljs av:
IFiske.se
Tobakshörnan Ockelbo
OK/Q8 Planksväg 1
Kjellas Mack, Jädraås
Husvagnscamping ”CaravanKlubb”
Ockelbo Turistbyrå