Tennan (Tennån)

Å i västra Dalarna, rinner inom Älvdalens FVO. Upprinner strax öster om Lövnäs. Biflöde till Vanån som den rinner ut i strax söder om Tennänget.

Ett c.a. 25 km långt strömvatten med fiske på öring, harr, gädda, abborre. Harrfisket är koncentrerat till de nedre delarna av ån. Ån är kanske mest lämpad för flugfiske.

Tennan ändrar ofta karaktär, allt från lugnvatten och myrstränder till grunda steniga strömmar i tjock granskog. Fisket i Tennån har vildmarkskaraktär och området får betecknas som mycket ensligt. Fallhöjden är liten, totalt sett. Vilket gör att de lugnare sträckorna är något vanligare än de mera strömmande partierna.

Säsongen för flugfiske börjar normalt i början av juni när vårfloden sjunkit undan. Ån är lätt tillgänglig från bilväg längs med hela åns sträckning förutom en bit i den norra delen. Ingen vadning behövs utan man klarar sig med vanliga gummistövlar eller kängor i nästan hela ån.

Inom Älvdalens fiskevårdsområde finns det mängder av andra fiskevatten, både strömvatten, sjöar och tjärnar. Se på sidan: Älvdalens FVO

Fiskekort:
Kan köpas på bl.a. Älvdalens Fiskecenter, Älvdalens Sportcenter, Turistbyrån i Älvdalen och många fler ställen inom området.

För mer fiskeinfo kontakta Älvdalen Fiskecenter.