Tenhultasjön

Sjö inom Jönköpings kommun i norra Småland. Ligger ca 2,5 sydost om Jönköping. Ca 214 m.ö.h. Tenhultasjön ingår i Huskvarnaåns vattensystem. Största djup är 30 m, medeldjupet är 10,9 m. Yta på 2,99 kvadratkilometer. Ca 2 km lång och 0,7 km bred. Avvattnas av vattendraget Femtingaån. Tenhultasjön är en näringsfattig (oligotrof ) sjö. Sjön omges huvudsakligen av skogsmark med en mindre del av jordbruksmark

Sjön erbjuder bra fiske på abborre och gädda.

Fiskarter:
Abborre, gädda, gös, braxen, mört, lake, ruda, sarv, sutare, siklöja.

Fiskekortförsäljare:
IFiske.se
Svenssons Järn, Jönköpingsvägen 7, Tenhult.
Konsum, Tenhult, som även administrerar båtuthyrning i sjön. Konsum har öppet alla dagar 07-22, utom några speciella helgdagar. Båtarna ligger förtöjda ett par hundra meter söder om badplatsen på sjöns västra sida.

Fisket i sjön administreras av Tenhultasjöns FVO

Djupkarta finns att köpa genom Tenhults Sportfiskeklub

Trailerramp finns, men är endast för medlemmar i Tenhults SF

Möjlighet finns även att lägga i båt vid badplatsen (långgrunt).