Tännån

Å i västra Härjedalen. Upprinner i fjällområdet (Skenörstjärn) mellan Fjällnäs och Bruksvallarna. Ån genomflyter bl.a. sjöarna Stor-Glån, Malmagen, Tänndalssjön, Östersjön och mynnar till slut ut i sjön Lossen vid Tännäs.

Tännån är sedan 30-talet reglerad och ett mindre kraftverk finns längs sträckan mellan Östersjön och Lossen. Fiske på främst harr och öring. Mycket fin flugfiskeå.

Fiskarter: öring, harr, sik, abborre, gädda och lake. Öring på 2,3 kg togs 2006. Harrar runt kilot är inte ovanliga här.

Bästa fisketid brukar normalt vara från mitten av juni till mitten av augusti.


Tännäs FO

Sträcker sig från Urgnäset ner till sjön Lossen. Sträckan från Urgnäset ner till Hån är en special sträcka som är pool-indelad (4-pooler) och här krävs det specialkort. Två av dessa pooler är reserverade för enbart flugfiske.

Sträckan från Hån ner till sjön Lossen ingår i vanliga kortet för Tännäs FVO. Läs mer om Tännäs FO här.

Kortfiskeförsäljare:
Tännäs Fiskecentrum
IFiske.se
Dahlgrens
Destination Funäsdalen
Fjällbyn
Fjällvattnet
Högvålens
Käringsjön
Risåsvallen
Ränningsvallen


Nättan Skog & Fritid

4,5 km fiske i Tännåns övre del. Därav 3,5 km avsatt endast för flugfiskare. Sträckan är från utfödet från ÖStersjön ner till Urgnäset. Tännån ringlar sig genom ett fjällnära skogslandskap med såväl strömmar som lugnvatten. Finns ett gott bestånd av framför allt harr på den nedre sträckan. I de övre strömmarna är öring mer vanlig. En mindre bilväg går parallellt med ån, och gör därför fiskeplatserna mycket lättåtkomliga. Fisket är endast åtkomligt för de som väljer att bo i någon Nättan Skog & Fritids stugor i Tännäs.

Kortfiskeförsäljare: Nättan skog och fritid