Sverkestaån

Å i Västmanland. Upprinner i sjön Norrmogen mellan Lindesberg och Skinnskatteberg. Flyter rakt söderut och rinner ut i Arbågaån strax söder om Sverkesta. Ca 37 km lång. Ån har en stor fallhöjd, drygt 25 m. Sverkestaån slingrar sig genom främst skogs- och myrmark. Den södra delen rinner genom mycket jordbruksmark.

Främst flugfiskevatten med bra fiske på öring. Bland många flugfiskare räknas detta som ett klassiskt flugfiskevatten.

Fiskarter: regnbåge, öring, stensimpa, lake, abborre, gädda och bäcknejonöga.


HK Sverkestaån, Erbjuder flugfiske i strömmande vatten på regnbåge och öring. Sträcka mellan sjöarna Ytterbysjön och Strålsjön, strax söder om Bergshyttan. Övre gräns; Bergshyttebron – Nedre Gräns; Hålldammen, 100 meter ovan Sundbo bruk.

Bokning och köp av kort görs på Harrkungens Fiske i Lindesberg. Det går även att köpa kort via telefon. För att köpa kort via telefon behöver man ha Swish.

Bergshytteforsen; Sedan 2016 ingår även fiske i Bergshytteforsen, Stark kort ström med spännande nackar och sel. Bron utgör övre gräns, Fiske ovan bron i Bergshyttan förbjudet.

Övre forsen: Denna sträcka innehåller 5 fina forsar och härliga sträckor med lugnflyt. Det finns ett vindskydd och 3 iordninggjorda eldstäder. (Eldning får endast ske på dessa platser). För dom som vill så finns det möjlighet att boka ett Armetält med plats för upp till 10 pers att övernatta i. Här har vi planterat in både öring & regnbåge.

Nedre Forsen: En klassiker för många fiskare. En vacker nacke inleder denna längre starkt strömmande fors. Utpräglat öringvatten. Det finns ett vindskydd i början på forsen

Hålldammen: Kanske den vackraste sträckan av alla, fina småströmmar perfekt för våra bågar, men givetvis finns här även öring.


Sverkestaåns Flugfiskeklubb har en sträcka på 5 km av ån vid Kåfalla.

http://www.sverkestaansflugfiskeklubb.se


Hägernäs Rökeri, erbjuder fiske på egna vatten i Sverkestaån samt delar av Norrmogen och Sörmogen.