Svenstorpssjön

Sjö strax sydost om Perstorp. Ca 4-5 km från Perstorp centrum. Sjön ingår i samma vattensystem som Rönneå, Ybbarpsån och Henrikstorpssjön. Svenstorpsbäcken som avvattnar sjön rinner ihop med Ybbarpsån som i sin tur mynnar ut i Rönneå vid Herrevadskloster

Vattenväxligheten i sjön består till stor del av vass och näckrosor, men bara inne i vikarna och runt öarna. Mest är det kanske mjukbotten men runt öar, uddar och djuppartier kan du hitta en hel del grusbotten. Tillgängligheten från land är begränsad så båtfiske är att rekommendera. Största djupet i sjön är ca 4,5 meter och medeldjupet ligger på ca 2 meter. Hela sjön är fågelskyddsområde. Sjöareal: ca 0,28 kvadratkilometer. 93 m.ö.h.

Sjön är kanske mest känd bland sportfiskare för sitt eminenta karpfiske. Bl.a har fjällkarp på 13,12 kg har fångats i sjön.

Arter: Abborre, mört, fjällkarp, spegelkarp, gädda, gös, sutare, karp, ål, sarv, braxen.

Fiskekort: Köpes på Svenstorpsvägen 2, Västra Torup, här kan du även hyra båt.

Fiskeregler: Fiske är ej tillåtet vid badplatser samt vid sjöns södra strand, alla former av båtmotorer är förbjudna.

Vägbeskrivning: Från Perstorp kör man väg 21 österut mot Hässleholm, efter ca 7 km strax innan man kommer fram till Västra Torup svänger man in till höger där det står Svenstorp på en gul skylt. Sen tar man första vägen till vänster och följer den till man kommer till en lada, där man tar till höger om man skall köpa fiskekort. Sen följer man vägen i ca 1 km tills man kommer ner till en informationstavla vid sjön.