Svartån (Småland-Östergötland)

Svartån rinner upp i norra Småland strax söder om Sjunnarydssjön mellan Eksjö och Nässjö, ca 165 km låg. På sin väg norrut rinner Svartån igenom bl.a. Hamnarydssjön, Anneberga, Vässledasjön, Flisbysjön, Anebysjön, Aneby (här bildar ån vattenfallet Stalpet), Ralången, Säbysjön, Tranås, Sommen, Andersbosjön, Boxholm, Mjölby, Mjölorpesjön och mynnar till slut ut i Roxen vid Nybrobaden. Största biflöde är Lillån.

Ån har ett rikt bestånd på flera olika fiskearter. Ån är kanske mest känd bland sportfiskare som bedriver specimenfiske för sitt fina fiske på bla. färna och sarv. Räknas av många fiskare som Sveriges bästa metevatten.
Men ån har också bestånd av abborre, asp, benlöja, björkna, braxen, elritsa, färna (rödlistad), gädda, gärs, lake, löja, mört, nors, ruda, sarv (rödlistad), siklöja, sutare, vimma, ål och öring. I inloppet och utloppet till sjön Sommen finns populationer av både nerströms och uppströms lekande öring.


Svartåns FVO
Sträcker sig från Svartåns utlopp ur Säbysjön till hamnen. Mellan 1 juni till 14 april är det tillåtet att fiska i åmynningen (sjön Sommen). Svartån rinner genom centrala Tranås och har ett rikt bestånd på flera olika fiskarter.

Fiskarter Abborre, braxen, gädda, gärs, lake, öring, ål m.fl.

Fiskekort: Tranås Direkt/Turistbyrå.


Mjölby Fiskevårdsförening
ansvarar för fisket och fiskevården i Skogssjön och Svartån på sträckan mellan Hembygdsgården och nedströms till Liljekonvaljön.

Föreningen svarar för inplantering av ädelfisk såsom regnbåge, öring och bäckröding. I Svartån även bestånd av färna, braxen, asp, mört, id m.fl

Inom denna föreningssträcka finns en del som är avsatt för enbart flugfiske.

Fiskekort finns att köpa hos IFiske.se, Preem, Intersport, På Kroken, Skogssjöbadens servering

http://www.mjolbyfiskevardsforening.se


Boxholm-Öringe FVO
Fiskekortförsäljning: OK Boxholm, Bilisten Boxholm, I Götevi.

Del av Svartån mellan Flemminge kraftstation och V gränsen för Öringe 1:5 Ekeby sn.


Inom Boxholms Skogar Vildmarksfiske
Sträcka av Svartån mellan Brännvinsforsen (6448344, 503599 SWEREF99 TM ,nord, öst) strax söder om Lönnshult – nerströms till Järnvägsbron i Boxholm

Mer info finns på sidan: http://www.boxskog.se/index.php/fiske

Fiskekort genom bl.a IFiske.se.


Öjebro-Vågforsens FVO
Omfattar fisket i den del av nedre Svartån som uppströms begränsas av Öjebro kraftstation och nedströms av Vågforsens kraftstation, allt i Mjölby kommun. Sträckan är lättåtkomlig. Ån är känd för sitt fina bestånd av stor sarv och färna. Det finns även bestånd av abborre, braxen, gädda, sutare och ål.

Fiskekortförsäljning: Statoil Mantorp. Kort kan även köpas på nätet genom IFiske.se.

Båtuthyrningservice.


Öringe-Mjölby FVO
Omfattar fisket i den del av nedre Svartån som uppströms begränsas av västra gränsen för Öringe i Ekeby socken av Boxholms kommun och nedströms av västra eller södra gränsen Sya-Knutsbro FVO, vilken gräns sammanfaller med västra gränsen för Norra Berga skifteslag i Mjölby socken och kommun

Fiskekortförsäljning: Statoil Mjölby, Bleckenstad Gårdsbutik.


Västerlösa-Älvestad FVO
En ca 9 km lång fiskesträcka. Svartån mellan Vågforsen och Linkelösa gamla kvarn.

Fiskekortförsäljning: IFiskeoch Hultins i Linköping

Enligt Fiskejournalen nr.3/2000 är Svartån Sveriges hetaste fiskvatten. I Svartån fångas de största färnor och sarvar i landet. Under ett fiskepass kan man fånga flera stora fiskar. Här finns det abborre, braxen, färna, gädda, sarv, ca 15 olika arter. Fiskarna bör sättas tillbaka så att andra får nöjet att fånga stora fiskar.

Svartån har säsong hela året, utom när det är is på ån. Det är lätt att hitta bra fiskeplatser utmed ån.

Lättåtkomligt fiske finns t.ex. vid broarna.

Läs också fiskerapporter från Svartån på http://www.ostanbackfiske.com.

Föreningens hemsida: http://www.alvestadvasterlosafiske.se/.


Sya-Knutsbro FVO (Forshaga-Forsa)
Fiskekortförsäljning: IFiske.se, Statoil i Mantorp + flertalet privatpersoner i regionen.

Del av Svartån. Området innefattar Svartån nedströms från Mjölby, börjar vid Forshaga och slutar vid dammen Forsa. Uppströms begränsat av gränsen mellan Haddlarp och N. Berga skiftesl. samt nedströms av den bro där väg 971 korsar Svartån.

Båtuthyrningservice


Linkelösa-Odensfors FVO
Omfattar fiske från den gamla stenbron vid Odensfors och uppströms till Linkelösa kvarn. Nerströms Linkelösa kvarn är ån ganska bred och grund samt har mycket växtlighet, och på denna sträcka finns stora möjligheter att fånga grov färna. Från Karstorp och nedströms mot Odensfors är ån lugnt strömmande och innefattar flera platser för bra fiske. Det lokala fiskekortet gäller för ca 10 km av ån.

De vanligaste fiskarterna är gädda, abborre, mört, braxen, färna, sarv, ål, lake, sutare, asp och id.

Fiskekortförsäljning: IFiske.se, Öhammar Fiske Linköping, Hultins Sportfiskeaffär Linköping, ICA Fornåsa.