Svartån Närke

Svartån rinner upp i sjön Ölen, strax öster om Degerfors. Härifrån rinner den söderut genom sjön Stor-Björken, genom samhället Svartå, ner genom Lill-Björken. Fortsatt söderut via Svartå kvarn och Åråsa bro och vidare genom sjön Toften. Härifrån flyter den norrut genom sjön Teen, fortsätter nordost mot Örebro. Ån flyter rätt igenom Örebro och ut i Hemfjärden i Hjälmaren.

Ån är ca. 10 mil lång

Observera att det finns ytterligare en å som rinner ut i sjön Toften som heter Svartån och som rinner upp från Borasjön och som förenar sig med Laxån innan den flyter ut i sjön Toften.

Svartån är en populär kanotled så där är ett flertal eldplatser och övernattningskydd iordningsställda längs med ån.
På många sträckor av ån kan man se bäver.

Varje vår leker aspen nerströms slussarna i Örebro.


Sträckor:

Örebro City Fria Fiske
Efter Dammbordet i Karlslund och ner till utflödet i Hemfjärden gäller fritt fiske.
Här gäller att fiske efter ål och kräftor är förbjudet året runt och fiske efter asp är förbjudet under perioden 1 april–31 maj.
Regnbåge släpps i varje år i Svartån. I ån finns även asp, gädda, abborre, braxen och mört. Läs mer i deras informationsblad

Kvistbro Fiskevårdsområde – Fjugesta Svartån (Kvistbro – Teen).
Fiskarter: abborre, gädda och regnbåge.
Fiskekort säljs av bl.a Lekhyttans Kök & Kiosk i Fjugesta, Fjugesta Järn & Färg, Sohlbergs i Fjugesta, ICA Träffen Mullhyttan, Einars Cykel & Såg Mullhyttan.

Ölen-Storbjörkens fiskevårdsområde – Degerfors.
Fiskekort säljs av bl.a: Autoexperten Karlskoga Cykel & Motor, Karlskoga Brattings Degerfors, OKQ8 Degerfors, Statoil Degerfors, Einars Cykel & Såg Mullhyttan, Turistbyrån i Degerfors.