Svanisträsket

Djupkallvattensjö i mellersta västra Norrbotten inom Bodens kommun. En timme från Luleå mot Jokkmokk.

Belägen nordväst om Boden på 173 m.ö.h.  563 ha, 40 m djup. Har sex inlopp och ett utlopp, Gullträskbäcken. Sjön har en stor artrikedom på både fisk och insektsliv. Båtfiske hand-trollingfiske och flugfiske är de vanligaste sättet att fånga de riktigt stora firrarna.

Det går dessutom mycket bra att fiska från land med spinn samt bottenmete. Det har även blivit mycket populärt att flytringsfiska här.

Öringsfisket i ”Svanis” betraktas som ett av de bättre i Norrland av fiskeentusiasterna, då fångster upp till tio kilo förekommit.

Genomsnittsvikten låg 2004 på ca 4-5 kilo. Sjön hyser även mycket grov abborre, fångster på 1-1.5 kg är ej ovanligt. En liten population gädda finns i sjön. Grov lake, siklöja, nors, spigg och röding finns också i Svanisträsk.

Iordningställda vindskydd finns uppsatta på flera ställen runt sjön.

Fiskekort kan köpas av bl.a.
Camp Svanis (egen fiskekortslåda) (infotavla vid första stugan i Campen)
Macken på Backen, Svartlå
Wildmarksshoppen Luleå
Kan även beställas online på fiskekort.se
Båtuthyrning erbjuds av Camp Svanis.