Svågan

En skogsälv på ca 60 km. Älven ligger ca fyra mil från kusten i norra Hälsingland,  Hudiksvalls kommun. Älven upprinner i trakterna kring Valsjön vid gränsen till Medelpad och mynnar ca 6 mil längre söderut ut i sjön Norra Dellen vid Friggesund. Området som älven rinner genom kallas Svågadalen och är berömd för sin vackra natur med fina vyer. På sina ställen kantas den av höga branta skogsklädda åsar.

Ån är lätt åtkomlig från bilväg längs nästan hela sträckan. Älven är reglerad på ett par ställen. Så vattennivån kan variera kraftigt.

Några av älvens biflöden: Naggån, Lomsjöån, Hångelån, Getaån , Ulvasån, Gladbäcken och Dalån

Fisket är främst inriktat på harr och öring, men även sik och id förekommer i älven. Röding kan påträffas i några av åns biflöden.

Fiskarter: abborre, gädda, harr, sik, id, stäm, öring

Närliggande flygplatser: Hudiksvall, Ljusdal, Sundsvall

Fiskekortförsäljning sker på bl.a iFiske.se, Jaktia Delsbo, Ängebo Livs, Time i Västansjö.

På plats i området kan det vara en bra ide att besöka butiken Jaktia Delsbo för aktuell information om fisket, fiskekort och bestämmelser.

Älven ingår i Bjuråker-Norrbo FVO