Stor-Sjouten –
(Storsjougden, Sjeavhta)

Sjön Stor-Sjouten ligger i nordöstra Jämtland omgärdad av fjäll och vackra naturområden. Ca 10,5 mil nord om Strömsund. Andra namn på sjön är Stor-Sjouten, Storsjougden, Stora Sjougden, Sjeavhta (samiska). Sjön är reglerad. Tillflöden är bl.a Trångmoån och Gransjöån. I södra delen avvattnas sjön av  Sjoutälven.

Största djupet är på 33 meter. Sjön ligger på ca 450 m.ö.h.

Sjön har ett bra bestånd av öring och röding. Öring på över 9 kg har fångats på nät och en öring på 6 kg med vanligt pimpelspö.

Fisket i sjön är uppdelat i olika områden:
Stor-Sjoutens Skattefiske, fiskekort säljs via automat, Sportringen i Strömsund, Lanthandel i Lidsjöberg, Turistbyrån Strömsund och privatpersoner i Inviken.

Baksjön (Västra och Östra Baksjön). I norra delen av sjön Stor-Sjouten. Fiskekort säljs av bl.a Sjougdas Jakt & Fiskecamp.

GPS koordinat:
SWEREF99 TM (nord, öst) 7160465, 502193
WGS84 DDM 64°34.163’N 15°2.747’E