Storån

Biflöde till Österdalälven. Bl.a öring, röding och harr. Upprinner i sjön Hävlingen. I åns norra del innan sjön Hävlingen invid Töfsingdalens nationalpark återfinns de berömda håarna där Nils Färnström fiskade med Frank Sawyer och den berömda SS-nymfen kom till.

Ån ringlar fram i ett varierat landskap mellan Sörsjön i nordväst och ner till sammanflödet med Töfsingån i sydöst. Norr om Storån ligger den storslagna nationalparken Töfsingdalen med en nästintill opåverkad naturskog med tallar som är över 400 år gamla. Området har länge varit välbesökt av fiskare och många platser utefter ån har blivit namngivna efter fiskare eller händelser, till exempel Arnolds sten och Kockudden.

Ingår Särna-Idre FVOF.

Flygplats: Idre

Från utloppet i Idresjön och norrut, upp till Spångkojan (ca. 8 km norr om Hällsjön) gäller Idre/Särna FVOF fiskekort.

Från bron i Foskros och upp till Kronhån, strax söder om Hällsjön gäller enbart flugfiske. I Hällsjön och på sträckan från Foskros och söderut får man även spinnfiska.

Idre/Särna FVOF fiskekort kan man köpa på bl.a. Turistbyrån i Idre och på flera av boendeanläggningarna i området.

För sträckorna uppströms Idre/Särna FVOF fiskekort gäller olika regler och fiskekort. Bl.a Dala Fjällfiskekort. För regler, fiskekortinfo och annat gör ett besök på Länsstyrelsen i Dalarnas hemsida. Gå till ”vår verksamhet”/fiske

Från Töfsingåns inlopp i Storån och upp till Särsjöns utlopp ligger en kvoterad flugfiskesträcka och bokas hos Länsstyrelsen Dalarna. Mer info på Länsstyrelsen hemsida.