Stora Gla

En sjö inom Arvika kommun i södra Värmland. Sjöns största djup är 65 meter djup, har en yta på 34,3 kvadratkilometer ligger 141 m.ö.h.
Sjön avvattnas av Glasälven (Sörbohedsälven).
Bra trollingsjö.

Fiskarter: abborre, gers, gädda, lake, sik och öring.

Fiskekort, här gäller Glaskogens Fiskekort som säljs av bl.a , Glava Glasbruk. Arvika Turistbyrå, Din-X Glava.

Inom Stora Glas fiskeområde finns det totalt 36 sjöar.

Fisket i sjön sköts av Stora Glas FVOF.