Stockholms Ström

Ett unikt fiske mitt i Stockholms stad. Lokalt kallas ”Strömmen”. Stockholmsström erbjuder ett spännande fiske i en ovanlig fiskemiljö. Ett 30-tal fiskarter gör ”Strömmen” till det artrikaste vattnet i Stockholmsregionen. Mest känt är fisket efter lax på sommaren och havsöring under höst, vinter och vår. Varje år fångas stora mängder havsöring och ett mindre antal laxar. En bra vattenföring ökar förutsättningarna för ett lyckat fiske efter lax och öring.

Fiskeområdet sträcker sig från Riddarfjärden ända ut till Djurgården. Fiskemiljön är varierande med hårt strömmande vatten mellan broarna inne i stan, när så tillåts. Medan fisket på Skeppsholmen och Djurgården påminner mer om kustfiske.

Havsöringen kan man praktiskt taget fiska året runt med undantag av någon enstaka sommarmånad. Den bästa tiden är från september till en bit in i juni. Havsöringen i Strömmen är storvuxen och det fångas öringar på över 10 kg varje år. Laxen är svårare att komma i kontakt med, då vattenföringen sällan tillåter fiske i strömmande vatten under sommaren när laxen börjar att stiga. De flesta laxar fångas under höstfisket i lekdräkt och bjuder inte på samma fina kvalitet som om de fångats som nystigna under sommaren. Abborre, gös och gädda fångas framför allt under senvinter fram till sommaren. Mete i olika former är de vanligaste fångstmetoderna.

Det fångas havsöring och lax på det mesta i sportfiskeredskapsväg i Strömmen. De vanligast förekommande metoderna är dock spinnfiske med spinnfluga, drag, vobbler eller naturligt agn på kroken. Under den kalla årstiden är mete med betesfisk och räka mycket givande. För flugfiskaren är platserna begränsade. Vadning är möjlig utmed muren i Norrström, norra Strömsborg samt på grusörat av Strömparterren. En hel del flugfiske bedrivs även ute på Skeppsholmen och Djurgården. Flugfiske från flytring är en metod på stark frammarsch.


Några kända fiskeplatser är:

Café Opera: vid bra fart på strömmen har man här en god chans att fånga en lax på 10+ under maj till augusti.

Djurgårdskanalen: Bäst öringfiske på kvällen/natten under hösten.

”Ghettot”, populärt ställe, ofta mycket fiskare, men ett bra ställe som ofta ger fisk.

Nationalmuseet: Passa på när norsen går till i maj månad, bra öringfiske.

Strömparterren: Vid udden utanför Medeltidsmuseet, Helgeandsudden. Bäst tidigt på morgonen och sent på kvällen. Funkar bra för flugfiskare vid lägre strömhastighet, vadbart område.

Skeppsholmen: Spinnfiskeställe, kasta ut mot ”Gröna pricken”, bäst på våren.

Smedsudden vid Västerbron, bra öring och laxfiske både vår som höst.

Rosenbad: En populär fiskeplats.

Fisket med handredskap är fritt.

Minimått 2017: Lax 60 cm, havsöring 50 cm, gös 45 cm.

För mer info om fisket i Strömmen kontakta FK Strömstararna, denna föreningen har massor med erfarenhet av praktiskt fiske från Strömmen

En ny epok med lax och havsöring i Stockholms strömmar inleddes i maj 1973 när Stockholms idrottsförvaltning på försök satte ut 500 st 2-åriga havsöringssmolt nedanför Helgeandsholmen. När dessa öringar efter två års tillväxt i havet började återvända till vad dom uppfattade som sitt hemmavatten, gav dom upphov till en hel del fångster hos förvånade sportfiskare. Det lyckade försöket ledde till att utsättningar i större skala påbörjades 1976, bl a av Fiskeristyrelsen och Vattenfall.Stockholms fritidsförvaltning avsatte från 1980 särskilda pengar för utsättningar, som därmed fick en fastare grund. Senare år har Stockholms stad, Vattenfall och fiskeklubben Strömstararna satt ut ca 20 – 25 000 smolt per år. Föreningen FK Strömstararna har sedan början av 80-talet även ansvaret för fisketillsynen i Strömmen.