Stensån

Stensån, å som rinner upp i Svarta sjö och Vita sjö  i norra Skåne strax norr om Åsljunga. Härifrån rinner den sydväst ner till Vemmentorpasjön som den flyter igenom, fortsätter västerut in över Hallandsgränsen för att strax flyta ut i Sjöaltesjön. Från den västra änden av sjön fortsätter den sin färd mot havet i nordvästlig riktning. Här är ån rik på många forsande och steniga partier, som gett ån dess namn. Vid E-6:an strax söder om Skottorp viker den av i sydvästlig riktning mot Båstad. I östra delen av Båstad mynnar ån ut i Laholmsbukten. Stensån är unik på grund av att det inte har släppts ut någon förädlad fisk. Fri från vandringshinder. Fiskstammarna är ursprungliga. Fiskevården inriktas på denna grund.

Arter: Stationär öring, havsöring, lax, abborre, gädda, id, ål, grönling, havsnejonöga.


Nedre Stensåns Fiskevårdsområde

Sista sträckan innan mynningen ut i havet. En sträcka med omväxlande snabba och långsamma partier. Fisket är framför allt inriktat på lax och havsöring. Även fiske i den närliggande Öresjön.

Fiskesäsong för fiske på laxartad fisk (2016): 1 mars – 30 sept.
Fiske på abborre, gädda och vitfisk är tillåten året runt.

Här kan du köpa fiskekort:
Fiska.se
NP Nilsson trävaror, Hallandsvägen i Båstad
När ovanstående försäljningsställen ej har öppet: Rune 0709549227

Regler:
Minimimått: Lax 45 cm och öring 45 cm.
Fiskar under minimåtten skall ovillkorligen återutsättas.
Maximalt 3 laxartade fiskar per dag och fiskare.
Mete är ej tillåtet.
I övrigt gäller statens fiskebestämmelser.

För mer info gå till Nedre Stensåns FVO:s hemsida.


Mellersta Stensåns Fiskevårdsområde

Fiskesträcka på ca 10 km – från E6 någon kilometer norr om Östra Karup ända upp till Dönaredalen sydväst om Våxtorp.

Här är du välkommen att fiska lax, havsöring och gädda i en naturskön dalgång med ett rikt fågel- och djurliv.

Fiskegräns i öster går vid skylt vid Dönardalen sydväst om Våxtorp.

Vid Åstarps bro tar jordbruksmarken vid och flödet blir lugnare med några få strömsträckor ner till Vindrarps bro. Den snabba tillrinningen från åsens nordsluttning, kan här få ån att svämma över och bilda en större insjö. Skillnaden mellan högsta och lägsta vattennivå är uppmätt till drygt 3,5 m!

Nedströms Vindrarps bro ringlar sig ån vidare genom jordbrukslandskapet till Hasslövs bro. Härifrån flyter den lugnt i ett kanalliknande lopp – ett resultat av tidigare rensningar och uträtningar – förut har den meandrat (slingrat) sig fram förbi Skottorps slott och under den gamla bron vid E6, som är fiskeområdets gräns i väster.

Här kan du köpa fiskekort:
Tajes kiosk i Våxtorp.
Hallandsåsens Växtbutik, Hasslöv
Årsfiskekort (begränsat antal) – säljes hos Torsten Filipsson, Vindrarp, tel.nr: 0430-304 58

Fisketid 2016: 1 april – 30 sept – måndagar inget fiske tillåtet – med undantag för helgdagar.

Hemsida: www.stensanslaxfiske.se


Sträcka vid Stackarp

Denna sträckan (ca 1500 m lång) är arrenderad av Helsingborgs Sportfiskeklubb, http://www.hskhelsingborg.se/, och enbart medlemmar i klubben har fiskerätt.

Ligger öster om Kungsbygget, ut med Väg 24 vid Stackarp, Ekebränna, där ån korsas av vägen.