Solgen

Solgen är en del i Emåns vattensystem inom Eksjö kommun i norra Småland, ca 15 km sydost om Eksjö. Avvattnas av Solgenån (kallas även Skedeån) som i sin tur mynnar i Emån vid Hosbybrunn. Sjön räknas som måttligt näringsrik och har lätt färgat vatten. Storlek: 22,20 km2, största djup är ca 20 m med ett medeldjup på 5,4 m. Sjön är flikig med många öar och varierade djup. Lerbottnar dominerar men hårdbotten finns i skarpare djupbranter och kring grund. Solgen är måttligt näringsrik med gott om mört och benlöja. Gösfisket har varit välkänt ända sedan sjuttiotalet då fisket dominerades av mindre fisk upp till två-tre kilo. Under perioder har gösfisket varit av högre klass storleksmässigt och över åtta kilos gösar finns dokumenterade.

Sjön omges av blandskog, lövskog, hagmarker och åkermark. Sjön är reglerad men har ändå ett rikt djurliv,  bl.a stort fågelliv med många häckande och rastande arter. Bla. fiskgjusen är en vanlig syn. Uttern har här ett av sina starkaste fästen i södra Sverige.

Vissa öar belagda med tillträdesförbud med tanke på häckande fågel (viss tid på året). Skyltar finns uppsatta.

Fiskarter: abborre, braxen, gädda, gös, lake, löja, mört, sarv, sik, siklöja, sutare, vimma, ål och öring. Finns även signalkräfta.

Några av de största fångade fiskarna i sjön: Gös 12,650 kg 2014, Gös 9,2 kg, gädda 11,7 kg, abborre 1,3 kg.

Flera fiskekortsområden finns i Solgen, utöver Mellby finns bland annat Eksjö fiskeklubb vid Åsa fiskegård i södra delen av Solgen.

Fiskekortområde:
Vatten runt Mellby samt Solgenån.
Åsa Fiskegård
Skälsnäs
Sandshult

Fiskekortsförsäljning:
Värne Lanthandel 
Eksjö Turistbyrå
Åsa Fiskegård
Eksjö Fiskeklubb
Skälsnäs Gård, för Skälsnäs fiskeområde
Hammar vid Solgen

Verksamma fiskevårdsföreningar:
Eksjö Fiskeklubb http://www.eksjofiskeklubb.se/
Solgens FVOF