Smedjeån

Mindre å i södra Halland och norra Skåne, biflöde till Lagan. Ca. 55 km lång. Rinner upp vid Smedhult, Långalts myr, strax väster om Skånes Fagerhult. Den flyter genom Store sjö vidare västerut genom samhällena Kornhult, Hishult och vidare genom Oxhultasjön. Fortsätter västerut mot Våxtorp och vidare nordväst genom Ränneslöv och till slut flyter den ut i Lagan vid Åmot. Största biflöde är Edenbergaån.

Fiskbestånd: öring, lax, havsöring, id, abborre, gädda, färna

Havsöring och lax fiskas på de nedre sträckorna, närmast Lagan. De övre regionerna erbjuder fiske på stationär öring (dock små och känsliga bestånd). Abborre, gädda finns i hela ån. Fisket på färna är mycket bra.


Smedjeåns FVOF

Innefattar sträckningen från mynningen i Lagan upp till där den rinner under väg 511, strax nordöst om Våxtorp (SWEREF99 TM6256458.535, 391472.493). En sträcka på över tre mil. Innefattar även Edenbergaån.

Fiskbestånd: Abborre, färna, gädda, id, lax, öring, m.fl.

Fiskekortsförsäljning: IFiske.se, Laholms Turistbyrå, Laholms Sportfiske, Shell i Laholm, Maxi i Mellbystrand, Fyrkanten i Vallberga och Tajes Kiosk i Våxtorp

Hemsida: Smedjeåns FVOF