Skyrsjön

En näringsrik mindre sjö i Vättlefjäll, ligger í ett Natura 2000-område, norr om Göteborg.

Sjön har ett maxdjup på 18 meter, yta på 0,236 kvm och ligger 105 meter över havet.

Fiskarter: abborre, gädda, sutare och mört. Fångster av abborre på upp till kilot är vanliga.

Vill man fiska från kanot finns uthyrning vid Vättlestugan.

Skyrsjön anses bland sportfiskare att vara en typisk vinterfiskesjö där alla vanliga isfiskemetoder fungerar bra.

Fiskekort: Ingår i Göteborgs Gula kortet som köps på https://www.fiskekort.se, i lokala sportfiskebutiker och vid Vättlestugan vid sjön.