Skrövälven, Skrövån

(Samiskt namn: Röytiönjoki) Älv i mellersta Norrbotten och östra Lappland. Upprinner i fjällområdet sydöst om Gällivare i Lappland, vid Pikkujako, där tre mindre älvar (Surmoksenjoki, Matojoki/Lainisjoki och Haukijoki, rinner ihop och bildar Skrövån, som sedan flyter i nordöstlig riktning till Paluhuornas där den viker av sydöst och rinner längs med väg E10 och mynnar till slut ut i sjön Övre Lansjärv.

Långa sträckor är ån mycket lättillgänglig då den rinner utmed väg E10. Största biflöde är Arrojoki och Kattån (Kautujoki).

Fem kilometer utanför Hakkas kastar sig Skrövån ner i en djup kanjon där den bildar en serie forsar och fall. På två kilometer faller ån 40 meter. Det vackra Hakkasfallet i Skrövån är ett trevlig utflyktsmål. I fallen kan man med lite tur få se lax och havsöring hoppa. Det finns också en chans att få se utter.

Fiskarter: öring, harr, gädda
Bl.a har gädda på över 7 kilo fångats i älven.


Sträcka inom Sanningslandets FVO

Sträckan börjar ca 11 km uppströms sjön Övre Lansjärv och sträcker sig ner till utloppet i sjön.

Fiskarter: Abborre, gädda, harr och öring.

Fiskekortsförsäljare:
Sivert Landin, Lansån
Överkalix Turistinformation
Grand Arctic Hotel Överkalix
Plus ett flertal privatpersoner i området