Skräbeån

Skräbeån eller Årupsån som den också hette förr, flyter mellan Ivösjön och Hanöbukten, inom Bromälla kommun, c.a 5 km lång, rinner ut i havet vid Nymölla i Möllefjorden. Ån avvattnar Ivösjön och är en av landets sydligaste reproduktionsområde för sik. Ån är bland sportfiskare kanske mest känd för sitt fina bestånd av grov sik. Sik på över 5,394 kg är fångad i ån. Vid ån övervintrar ofta både strömstare och kungsfiskare. Ån erbjuder även fint fiske på havöring (största hittills är på 10,2 kg), medelvikten på öringen är ca 4 kg.

Fiskarter: abborre, braxen, lax (Gullspång), gädda, mört, sik, ål, öring.


Skräbeån fiskevårdsförening
Skräbeåns FVF erbjuder havsöringfiske på två fiskesträckor om ca en kilometer vardera, den norra sträckan i Bromölla och den södra i Nymölla.
Fiskekorten gäller alltid för båda sträckorna.

Se karta över sträckorna placering
Detajkarta över sträckorna: Övre (Bromölla), Nedre (Nymölla)

Fiskortförsäljning:
Fiskekort.se
Preem, Tians väg i Bromölla
Bromölla Fiske&Fritid
Sölvesborgs Fiske&Fritid
Turistbyrån i Bromölla

När det gäller sikfisket i november/december gäller speciella priser och begränsat deltagarantal. Sikfisket bedrivs i november till och med december mellan kl. 8.00-16.00. Fiskekorten säljs genom att man anöker om dem via mail.

För exakta datum besök hemsidan: Skräbeåns FVF

En del av fiskesträckan är handikapptillgänglig. Grillplatser finns iordningställda.